Abonnementen, zo werkt dat

De Reeleezee abonnementen

Reeleezee levert software op basis van abonnementen per maand. U kunt op ieder moment een abonnement aangaan en per maand ook weer opzeggen. Verder geldt:

 • U werkt altijd met de nieuwste versie, updates zijn in de maandprijs inbegrepen.
 • De eerstelijns Helpdesk (op werkdagen van 9.00 tot 21.00 bereikbaar) is ook in de maandprijs inbegrepen.
 • Uw administratie blijft toegankelijk, ook wanneer u terugstapt naar een gratis versie. U kunt dit abonnement ook weer opwaarderen mocht dat nodig zijn.

Verder vinden wij dat de meest gebruikte functies voor ondernemers standaard onderdeel moeten zijn van ieder Reeleezee abonnement. Dus elke -betaalde- Reeleezee Administratie heeft standaard:

 • Inbox met Scan&Boek & UBL
 • Automatische bankkoppeling(en)
 • AutoCollect facturen
 • API
 • SBR-rapportages
 • Samenwerken met uw accountant of boekhouder
 • Reeleezee Factuur Free

En omdat niet iedere ondernemer gelijke behoeften heeft, kunt u kiezen voor de abonnementsvorm die het beste bij uw onderneming past. En deze aanpassen als uw behoefte -misschien tijdelijk- meer of minder is.

Er zijn abonnementen op de volgende modules:

 • Administratie
 • Factuur
 • Uren

De modules kunnen afzonderlijk en in combinatie met elkaar worden afgenomen. Per module kunt u de abonnementsvorm kiezen die u wilt. U kunt alle abonnementsvormen ook steeds up- en downgraden (zie hiervoor ook ‘Wisselen tussen abonnementsvormen’).

De modules bestaan in verschillende abonnementsvormen:

 • Free
 • Basic
 • Economy
 • Business, en
 • Premium

De abonnementsvormen verschillen niet in functionaliteiten, uitsluitend omvang van een abonnementsvorm. Dus bijvoorbeeld hoeveel betalingen u kunt doen, hoeveel facturen u kunt uitsturen of hoeveel scans u kunt verwerken. In alle abonnementsvormen is 1 gebruiker inbegrepen.

U kunt per maand wisselen van abonnementsvorm (zie up- en downgraden). De aantallen die worden geteld binnen een abonnementsvorm zijn:

 • Betalingen
 • Scans
 • Verkoopfacturen
 • AutoCollect facturen

Daarnaast biedt Reeleezee ook add-ons. U kunt bijvoorbeeld bij alle abonnementsvormen een extra gebruiker aanmaken, periodiek factureren toevoegen aan de Factuur-module. En AutoCollect combineren met Administratie.

Zie voor alle modules, abonnementsvormen en add-ons de Prijzen pagina.

tafel-macbook-Mobile-koffie

Conceptboeking & Fair use

Door Scan&Boek en AutoCollect worden automatisch ‘concept’ boekingen aangemaakt. Hierdoor heeft u de gelegenheid om deze boekingen vooraf nog te controleren en aan te vullen of eventueel te corrigeren. Conceptboekingen worden niet meegeteld als scan in de berekening van het toegestane aantal scans.

Wij hanteren een ‘Fair Use Policy’. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u niet direct toekomt aan het verwerken van al uw conceptboekingen geven wij u de gelegenheid om binnen twee maanden na het ontstaan van een conceptboeking, deze alsnog definitief te maken. Conceptboekingen worden na twee maanden automatisch in rekening gebracht.

Wisselen tussen abonnementsvormen (up- en downgraden)

Het upgraden van een abonnement, met bijvoorbeeld meer betalingen of meer scans kunt u op ieder moment uitvoeren en is direct geldig. Na een upgrade ontvangt u van ons een factuur voor het verschil tussen de prijs van de lagere en de hogere abonnementsvorm voor de gehele abonnementsperiode (maand) waarin u de upgrade uitvoert. Voor de daaropvolgende abonnementsperiode ontvangt u vervolgens de factuur voor de geüpgrade abonnementsvorm.

LET OP: het aantal onderdelen dat u bij een abonnementsvorm per maand kunt gebruiken, wordt per kalendermaand en niet per abonnementsperiode geteld

Het downgraden van een abonnement, kunt u ook op ieder moment aangeven. U kunt uw kalendermaand afmaken met de volumes van de abonnementsvorm die u had. De lagere abonnementsvorm gaat de volgende abonnementsperiode in, en u ontvangt vanaf dan ook de lagere factuur.

macbook-vrouw-hand-zijkant

Facturering van uw abonnement

De facturering van uw abonnement vindt plaats voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode; op de factuur komen de module(s), de add-ons èn de onderdelen die per stuk (extra) gefactureerd worden van de vorige abonnementsperiode.

Zoals boven aangegeven: een upgrade wordt per aparte factuur voor de gehele abonnementsperiode waarin de upgrade wordt afgenomen gefactureerd. Het bedrag dat gefactureerd wordt is het verschil tussen de oude en de nieuw gekozen abonnementsvorm.

Kortingsregeling

Als u twee of meer modules Administratie Economy, Business of Premium afneemt, èn als deze voor u op één factuur gefactureerd kunnen worden, ontvangt u 25% korting op het gehele factuurbedrag. Om dit aan te vragen belt u Abonnementenbeheer, 0346-258080.

Een abonnement opzeggen

U kunt uw abonnement opzeggen door een of meerdere modules te downgraden naar FREE. Indien u gebruik maakt van een of meerdere add-ons, moeten deze apart ook nog worden opgezegd. Dit is ook van toepassing op eventueel gekoppelde bankrekeningen en AutoCollect leveranciers. Hiervoor moet u voorlopig contact opnemen met Abonnementenbeheer. Na een opzegging ontvangt u dan vanaf de eerstvolgende abonnementsperiode geen factuur meer van ons. Indien u er echter de voorkeur aan geeft dat wij uw administratie en daarmee uw gegevens geheel verwijderen, neemt u dan ook contact op met Abonnementenbeheer, 0346-258080.