Abonnementen zo werkt dat

De Reeleezee abonnementen

Reeleezee levert software op basis van abonnementen per maand. U kunt op ieder moment een abonnement aangaan en per maand ook weer opzeggen. Verder geldt:

 • U werkt altijd met de nieuwste versie, updates zijn in de maandprijs inbegrepen.
 • De eerstelijns Helpdesk (op werkdagen van 9.00 tot 21.00 bereikbaar) is ook in de maandprijs inbegrepen.
 • Uw administratie blijft toegankelijk, ook wanneer u terugstapt naar een gratis versie. U kunt dit abonnement ook weer opwaarderen mocht dat nodig zijn.

Verder vinden wij dat de meest gebruikte functies voor ondernemers standaard onderdeel moeten zijn van ieder Reeleezee abonnement. Dus elke -betaalde- Reeleezee Administratie heeft standaard:

 • Inbox met Scan&Boek & UBL
 • Automatische bankkoppeling(en)
 • AutoCollect facturen
 • API
 • SBR-rapportages
 • Samenwerken met uw accountant of boekhouder
 • Reeleezee Factuur Free

En omdat niet iedere ondernemer gelijke behoeften heeft, kunt u kiezen voor de abonnementsvorm die het beste bij uw onderneming past. En deze aanpassen als uw behoefte -misschien tijdelijk- meer of minder is.

Modules

Er zijn abonnementen op de volgende modules:

 • Administratie
 • Factuur
 • Uren

De modules kunnen afzonderlijk en in combinatie met elkaar worden afgenomen. Per module kunt u de abonnementsvorm kiezen die u wilt. U kunt alle abonnementen ook steeds up- en downgraden (zie hiervoor ook ‘Wisselen tussen abonnementen’).

De modules bestaan in verschillende abonnementen:

 • Free
 • Basic
 • Economy
 • Business, en
 • Premium

Bundels

De abonnementen van Reeleezee verschillen nauwelijks in functionaliteit maar wel in de hoeveelheid gebruik die van de software mag worden gemaakt. De hoeveelheid gebruik betreft de aantallen boekingen, scans, AutoCollect facturen en verkoopfacturen die gedaan mogen worden binnen een abonnement.

U kunt een abonnement iedere maand up- of downgraden, afhankelijk van uw behoefte om veel of weinig werk in de software te doen.

De hoeveelheid gebruik dat een abonnement toestaat in een maand noemen wij een bundel.

Binnen het abonnement Administratie kennen wij bundels voor:

 • aantal boekingen
 • aantal scans
 • aantal AutoCollect facturen

Binnen het abonnement Factuur kennen wij de bundel voor:

 • aantal verkoopfacturen

Vanzelfsprekend kunt u bij het bereiken van het maximale aantal gewoon doorwerken! Wij bieden u de keuze tussen:

 • Upgraden naar een abonnement met meer boekingen, scans of AutoCollect facturen, of
 • Het aantal boven het maximum per stuk afrekenen à € 0,75. Het verbruik per stuk wordt op uw eerstvolgende abonnementsfactuur (achteraf) in rekening gebracht.

Bij Free abonnementen is het niet mogelijk om per stuk af te rekenen.

U houdt de mogelijkheid te kiezen tot de dag waarop de nieuwe abonnementsperiode ingaat. Wij sturen u aan het eind van de abonnementsperiode een email met overzicht van uw verbruik van de aantallen in uw abonnement.

Daarnaast biedt Reeleezee ook add-ons. U kunt bijvoorbeeld bij alle abonnementen een extra gebruiker aanmaken, periodiek factureren toevoegen aan de Factuur-module. En AutoCollect combineren met Administratie.

Zie voor alle modules, abonnementen en add-ons de Prijzen pagina.

Begrippen

Boeking

Een ‘boeking’ kan elk type boeking zijn dat in Reeleezee mogelijk is, t.w. boekingen van de typen Verkoop, Inkoop, Kas&Bank en Memoriaal. Een uitzondering hierop is een verkoopboeking die ontstaat als gevolg van het definitief maken van een factuur via de Reeleezee Factuur module.

Scans

Onder een Scan verstaan wij een document dat u heeft heeft geupload of gemaild naar de Inbox van uw boekhouding. Het maakt niet uit of u een bestand zelf heeft gescand of gefotografeerd of dat u dit bestand rechtstreeks van uw leverancier heeft ontvangen. Een document wordt bij binnenkomst in de Inbox geteld als scan.

Reeleezee telt pagina’s die als één document bij elkaar horen als één scan. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat zoals een factuur met bijlagen, zal Reeleezee automatisch proberen om bij elkaar horende pagina’s samen te voegen tot één document. Als het niet is gelukt om dit automatisch te doen, kunt u pagina’s ook handmatig samenvoegen. Een elektronische factuur in UBL-formaat beschouwen wij niet als scan.

Bestanden die worden geupload naar de Inbox worden door Reeleezee Scan&Boek automatisch omgezet in een boekingvoorstel. Dit boekingsvoorstel is een z.g. ‘Concept-boeking’. Deze kunt u nog controleren en eventueel aanvullen voordat u deze boeking ‘definitief’ maakt. Op het moment dat de boeking ‘definitief’ is gemaakt, telt deze als ‘boeking’.

AutoCollect

Met Reeleezee AutoCollect kunt u van leveranciers hun facturen automatisch door Reeleezee laten ophalen van hun websites of portalen en deze facturen direct in de Inbox van uw boekhouding laten plaatsen. Hiervoor heeft u een abonnement nodig op een van de AutoCollect add-ons. Het Autocollect abonnement kan slechts worden afgenomen in combinatie met een betaald abonnement op een Administratie module. Een document wordt bij binnenkomst in de Inbox geteld als AutoCollect factuur (niet als scan).

Verkoopfacturen

In elk Reeleezee abonnement kunt u gebruik maken van de volledige functionaliteit van de module Reeleezee Factuur Free. Hiermee kunt u in elk Reeleezee abonnement 3 verkoopfacturen maken. Een verkoopfactuur telt mee voor dit onderdeel van uw bundel op het moment dat u de betreffende factuur heeft ‘geboekt’ of ‘definitief’ gemaakt in uw boekhouding. Een verkoopfactuur wordt niet geteld als (verkoop-)boeking.

API

API staat voor Application Programming Interface. Reeleezee beschikt over een moderne API die het mogelijk maakt dat externe software informatie uitwisselt met uw Reeleezee boekhouding. Zo is het mogelijk om uw webshop te koppelen aan uw boekhouding zodat alle verkooptransacties direct worden geboekt en uw webshop de actuele voorraad van een product kan opvragen uit Reeleezee. Om een extern pakket te koppelen aan uw boekhouding is het noodzakelijk om een zogenaamde API-gebruiker aan te maken. Het gebruik van de Reeleezee API en het aanmaken van een API-gebruiker is in al onze abonnementen voor ondernemers gratis.

Bankkoppeling

In alle betaalde Reeleezee Administratie abonnementen is het mogelijk om uw zakelijke bankrekening bij ABN AMRO, RABO Bank, ING Bank en/of KNAB direct te koppelen aan uw boekhouding. Deze volledig automatische bankkoppeling zorgt ervoor dat transactiegegevens van uw rekening iedere werkdag automatisch in uw boekhouding worden verwerkt. Indien u bankiert bij de RABO Bank, kunt u via de automatische koppeling zelfs betaalopdrachten doorsturen. Met Reeleezee Administratie Basic kunt u één (1) zakelijke bankrekening koppelen. Vanaf Reeleezee Administratie Economy kunt u een onbeperkt aantal rekeningen (ook van meerdere banken) aan uw boekhouding koppelen.

Wisselen tussen abonnementsvormen (up- en downgraden)

Het upgraden van een abonnement, met bijvoorbeeld meer betalingen of meer scans kunt u op ieder moment uitvoeren en is direct geldig. Na een upgrade ontvangt u van ons een factuur voor het verschil tussen de prijs van de lagere en de hogere abonnementsvorm voor de gehele abonnementsperiode (maand) waarin u de upgrade uitvoert. Voor de daaropvolgende abonnementsperiode ontvangt u vervolgens de factuur voor de geüpgrade abonnementsvorm.

LET OP: het aantal onderdelen dat u bij een abonnementsvorm per maand kunt gebruiken, wordt per kalendermaand en niet per abonnementsperiode geteld.

Het downgraden van een abonnement, kunt u ook op ieder moment aangeven. U kunt uw kalendermaand afmaken met de volumes van de abonnementsvorm die u had. De lagere abonnementsvorm gaat de volgende abonnementsperiode in, en u ontvangt vanaf dan ook de lagere factuur.

Facturering van uw abonnement

De facturering van uw abonnement vindt plaats voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode; op de factuur komen de module(s), de add-ons èn de onderdelen die per stuk (extra) gefactureerd worden van de vorige abonnementsperiode.

Zoals boven aangegeven: een upgrade wordt per aparte factuur voor de gehele abonnementsperiode waarin de upgrade wordt afgenomen gefactureerd. Het bedrag dat gefactureerd wordt is het verschil tussen de oude en de nieuw gekozen abonnementsvorm.

Kortingsregeling

Als u twee of meer modules Administratie Economy, Business of Premium afneemt, èn als deze voor u op één factuur gefactureerd kunnen worden, ontvangt u 25% korting op het gehele factuurbedrag. Om dit aan te vragen belt u Abonnementenbeheer, 0346-258080.

Een abonnement opzeggen

U kunt uw abonnement opzeggen door een of meerdere modules te downgraden naar FREE. Indien u gebruik maakt van een of meerdere add-ons, moeten deze apart ook nog worden opgezegd. Dit is ook van toepassing op eventueel gekoppelde bankrekeningen en AutoCollect leveranciers. Hiervoor moet u voorlopig contact opnemen met Abonnementenbeheer. Na een opzegging ontvangt u dan vanaf de eerstvolgende abonnementsperiode geen factuur meer van ons. Indien u er echter de voorkeur aan geeft dat wij uw administratie en daarmee uw gegevens geheel verwijderen, neemt u dan ook contact op met Abonnementenbeheer, 0346-258080.