Accountancy Portal

Reeleezee Accountancy Portal - Header
Aangifte management

U kunt alle aangiften, rapportages en deponeringen die u opstelt, op eenduidige wijze aan uw klant tonen en laten accorderen. Accountancy Portal biedt directe koppelingen met de uitvragende partijen, en dashboards voor overzicht en controle.

Voor de aangiftes, rapportages en deponeringen die u voor uw klanten verzorgt, wilt u graag per keer een digitale bevestiging van uw klant ontvangen en daarbij voortdurend inzicht houden in de voortgang en status. Dit, vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid, maar ook vanuit de toenemende behoefte van accountants- en administratie kantoren aan meer efficiëntie en om op tijd in te kunnen grijpen als zaken niet op tijd zijn afgerond. U biedt uw klant zo ook inzage in wat u namens hem/haar gaat aanleveren.

In de Accountancy Portal worden alle aangiftes en rapportages op een uniforme wijze gepresenteerd, voorzien van een door u zelf te redigeren toelichting. De Portal biedt directe koppelingen met de uitvragende partijen. Retourberichten worden niet beprijsd en worden doorgestuurd naar uw back-office pakketten.

Reeleezee Accountancy Portal - Aangiftemanagement
Elektronisch dossier

Documenten uitwisselen met uw klanten kunt u gemakkelijk via de dossierfunctie in Accountancy Portal.

Het electronisch delen van documenten in een beveiligde omgeving biedt voordelen voor u als intermediair èn voor uw klanten. U bespaart direct op de kosten van fysieke verzending van documenten en uw klanten ervaren de voordelen van de beschikbaarheid van belangrijke documenten op een moment dat hen het beste uitkomt. Veel kantoren maken gebruik van Dossier in Accountancy Portal als permanent dossier en bieden zij de mogelijkheid aan hun klanten om hun belangrijke documenten met betrekking tot hun bedrijfsvoering op te slaan. De toegang tot mappen en documenten kan worden gereguleerd via een fijnmazig rechtensysteem.

Accountancy Portal - Elektronisch-dossier
Workflow en digitale ondertekening

Een relatief nieuwe functie is de mogelijkheid om een dossierdocument (PDF) te voorzien van een digitale handtekening in plaats van de traditionele ‘natte’ handtekening. Deze ondertekeningsservice is onderdeel van een vrij inrichtbare workflowfunctie, waarbij u per document kunt instellen welke persoon of personen het document moeten ondertekenen. Dit kunnen zowel personen bij u op kantoor zijn en/of contactpersonen bij uw klant.

Accountancy Portal - Digitale-ondertekening
Koppelingen

Reeleezee Accounting en Accountancy Portal bieden standaard koppelingen met uitvragende partijen (Belastingdienst, KVK, Banken), Banken (ABN AMRO, ING, Rabo en KNAB) en Payment Service Providers. Reeleezee investeert voortdurend in nieuwe, innovatieve koppelingen om de verwerking van financiële data verdergaand te automatiseren en te vergemakkelijken.

Om derde partijen als webshop- en kassaleveranciers in staat te stellen om data met Reeleezee uit te wisselen, hebben wij ons App Center ontwikkeld. Het fundament van het App Center is onze openbare (REST) API waarop geïnteresseerde partijen eenvoudig kunnen aansluiten. Op onze App Center pagina vindt u een lijst van leveranciers die een koppeling met Reeleezee hebben ontwikkeld.

Lees meer
Accountancy Portal - App-center
Reeleezee Accounting Button

Reeleezee Accounting

Online samenwerken met cliënten, geïntegreerde Scan&Boek functie en ingebouwde rapportages op basis van RGS/SBR

Ontdek Accounting
Partnerprogramma voor accountants

Het Reeleezee Partner Programma helpt accountants om ondernemers optimaal te ondersteunen.

Op onze website worden onze gecertificeerde partners gevonden door ondernemers die een betrouwbare adviseur zoeken.


Certified partner worden?

Direct contact met een van onze adviseurs.

Meer weten over onze producten voor accountants? Bereik ons vrijblijvend via onderstaand formulier.