Accountancy Portal

Maak kennis met onze experts

Rob Aengenent Tel: 0346-258080

Aangiftemanagement

Je kunt alle aangiftes, rapportages en deponeringen die je opstelt op eenduidige wijze aan je klant tonen en laten accorderen. Accountancy Portal biedt directe koppelingen met de uitvragende partijen en dashboards voor overzicht en controle.

Voor de aangiftes, rapportages en deponeringen die je voor jouw klanten verzorgt, wil je graag per keer een digitale bevestiging van je klant ontvangen en daarbij voortdurend inzicht houden in de voortgang en status. Dit vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid, maar ook vanuit de toenemende behoefte aan efficiency van accountants- en administratiekantoren en om op tijd in te kunnen grijpen als zaken niet op tijd zijn afgerond. Je biedt je klant zo ook inzage in wat je namens hem of haar gaat aanleveren.

In de Accountancy Portal worden alle aangiftes en rapportages op een uniforme wijze gepresenteerd, voorzien van een door jou zelf te redigeren toelichting. De Portal biedt directe koppelingen met de uitvragende partijen. Retoursberichten worden niet beprijsd en worden doorgestuurd naar je back-office pakketten.

Elektronisch dossier

Documenten uitwisselen met je klanten is gemakkelijk via de dossierfunctie in Accountancy Portal.

Het elektronisch delen van documenten in een beveiligde omgeving biedt voordelen voor jou als intermediair én voor je klanten. Je bespaart direct op de kosten van fysieke verzending van documenten en je klanten ervaren de voordelen van de beschikbaarheid van belangrijke documenten op een moment dat hen het beste uitkomt. Veel kantoren maken gebruik van Dossier in Accountancy Portal als permanent dossier en zij bieden de mogelijkheid aan hun klanten om hun belangrijke documenten voor hun bedrijfsvoering op te slaan. De toegang tot mappen en documenten kan worden gereguleerd via een fijnmazig rechtensysteem.

Workflow en digitale ondertekening

Een relatief nieuwe functie is de mogelijkheid om een dossierdocument (pdf) te voorzien van een digitale handtekening in plaats van de traditionele ‘natte’ handtekening. Deze ondertekeningsservice is onderdeel van een vrij inrichtbare workflowfunctie, waarbij je per document kunt instellen welke persoon of personen het document moet(en) ondertekenen. Dit kunnen personen bij jou op kantoor zijn en/of contactpersonen bij je klant.

Koppelingen

Reeleezee Accounting en Accountancy Portal bieden standaard koppelingen met uitvragende partijen (Belastingdienst, KVK), banken (ABN Amro, ING, Rabobank en knab) en Payment Service Providers. Reeleezee investeert voortdurend in nieuwe, innovatieve koppelingen om de verwerking van financiële data verdergaand te automatiseren en te vergemakkelijken.

Om derde partijen als webshop- en kassaleveranciers in staat te stellen om data met Reeleezee uit te wisselen, hebben wij ons App Center ontwikkeld. Het fundament van het App Center is onze openbare (REST) API waarop geïnteresseerde partijen eenvoudig kunnen aansluiten. Op onze App Center pagina vind je een lijst van leveranciers die een koppeling met Reeleezee hebben ontwikkeld.

Bekijk de koppelingen

Direct contact met een van onze experts.