Nieuw

Inkomsten

Een factuur waar het totaalbedrag negatief wordt, zal nu automatisch ‘Creditfactuur’ vermelden. Hiermee kan er altijd een creditfactuur aangemaakt worden, zonder een bestaande factuur te crediteren. Mocht er een andere titel gewenst zijn dan kan dat in de lay-out aangepast worden.

Pakbon

Op een pakbon of een factuur kan bij de adresgegevens van de klant ook een telefoonnummer getoond worden. Er kan gekozen worden voor een e-mailadres of een telefoonnummer.

 

Kas & Bank

In een Reeleezee administratie kunnen betalingsopdrachten gemaakt worden en naar de bank worden doorgezet. Hierbij is het nu mogelijk om eerst een goedkeuring te geven op een betaling. Dit wordt gedaan in een nieuwe lijst in Kas & Bank: Betalingen goedkeuren. Zonder goedkeuring kan een betaling niet per betaalopdracht vanuit Reeleezee gedaan worden.

Meer informatie over deze functie vind je hier.

Relatie

Samenwerkings-inlog

In een inhouse administratie kan een Reeleezee accountant voor een klant een samenwerkings-login aanmaken. De licentie ‘Samenwerken’ die aangevinkt moet worden is te vinden op het tabblad ‘Toegang’ van de medewerker.

Voor portal- en accounting medewerkers zijn nu alle licentie instellingen verplaatst van het tabblad ‘Rechten’ naar ‘Toegang’.

BIC

Je kan nu bij relaties (Klanten, Leveranciers, Medewerkers) een bankrekening toevoegen en daarbij een BIC intikken als deze niet bij Reeleezee bekend is. Ook als de bank niet bij Reeleezee bekend is kan je nu alle benodigde gegevens van een buitenlandse bankrekening invoeren om een betaalopdracht aan te maken.

 

Instellingen

Op basis van je KvK nummer heeft Reeleezee de SBI-codes bij de KvK opgehaald. De branche waarin je bedrijf werkzaam is wordt nu vermeld onder Instellingen > Algemene gegevens > Bedrijfsgegevens.

Belastingen

Bij een btw-aangifte kunnen nu ook de journaalposten worden opgevraagd via ‘Toon boeking’.

Financieel

Bij memoriaalboekingen kunnen nu ook de journaalposten worden opgevraagd via ‘Toon boeking’.

 

Verbeteringen

Algemeen

Bij het automatisch aanmaken van nieuwe gebruikersnamen bij nieuwe Reeleezee administraties werden er underscores en bepaalde ongewenste speciale tekens gebruikt. Dit is aangepast.


Inkomsten

De tekst van het element ‘Te betalen’ wordt nu correct op de PDF van een factuur getoond. Daarnaast kan de tekst naar wens aangepast worden in de lay-out.

Uitgaven

Als de hoofdrubrieken (bijv. Autokosten) niet vertaald zijn zal standaard de Nederlandse omschrijving getoond worden aan alle gebruikers die Engels als taal hebben ingesteld.

Kas&Bank

  • Bij de keuze ‘Alle’ in het periodefilter in de bank wordt dit ook toegepast in de lijst openstaande boekingen.

Het automatisch afboeken van openstaande verkoopfacturen met een RLZ-factuurnummer werkte niet als het factuurnummer uit meer dan 8 (maximaal 10) cijfers bestond. Dit werkt nu wel weer.

 

Instellingen

Mijn bedrijfsgegevens zijn verplaatst van het menu ‘Algemene instellingen’ naar ‘Mijn abonnement’

De omschrijving bij de instelling ‘Bankafschriftregels automatisch afboeken’ is verbeterd. Er wordt nu vermeld dat het automatisch afboeken ook werkt als een factuurnummer zonder RLZ kenmerk gecombineerd met betaald bedrag en IBAN overeenkomt.

Abonnementen

Bij toepassing van dimensies (Afdeling, Project) op een abonnementsregel, werd na het afsluiten van de regel de selectie niet opgeslagen. Dit is nu opgelost.

Financieel

Bij het bewerken van memoriaalboekingen in Financieel wordt weer het brede document getoond en niet de smalle versie van de boeking.

Grootboekkaart: Bij het aanpassen van een (regel)omschrijving op een inkoopboeking wordt nu de omschrijving op de grootboekkaart van de kostenrekening ook aangepast.

Cashr

Gearchiveerde kassabonnen werden in sommige gevallen getoond bij Nog af te rekenen op de kasopmaak. Dat is nu verholpen. De gearchiveerde bonnen zijn alleen nog  zichtbaar in de backoffice via Cashr > Orders > Gearchiveerd.

Vaste activa

Bij het wijzigen van het aantal grootboekperiodes per jaar worden de journaalposten van de afschrijvingen niet meer verwijderd.