Hoe kan ik wijzigingen doorvoeren voor een actief abonnement voor periodieke facturen?

In dit artikel wordt ingegaan op prijswijzigingen, abonnementsregels wijzigen/toevoegen en algemene wijzigingen van een actief abonnement die periodiek facturen klaar zet in concept.

Hoe kan ik een prijswijzing doorvoeren voor een product die is opgenomen onder een actief abonnement?

Klik op de map abonnementen > beheer.

Klik vanuit het overzicht beheer op het betreffende product waarvan je de prijs wil wijzigen.

In het vervolgvenster van abonnementsproducten wijzigen kan je de prijswijziging doorvoeren en de ingangsdatum voor de prijswijziging invoeren. Je kan er bovendien voor kiezen om de prijswijziging direct door te voeren bij de productkaart, bij de abonnementsomschrijving van het product onder het abonnement, en voor het product onder het abonnementssjabloon. Hieronder tref je een voorbeeld van hoe het resultaat eruit kan zien voordat je op opslaan klikt.

Hoe kan ik abonnementsregels van een actief abonnement stopzetten?

Wanneer je de omschrijving en/of het product van een abonnementsregel wil wijzigen dan kan je ervoor kiezen om de abonnementsregel te beëindigen en vervolgens een nieuwe abonnementsregel aan te maken. Dit doe je als volgt.

Open een actief abonnement en klik onderaan op het omschrijvingsveld. Hieronder tref je een voorbeeld van het omschrijvingsveld:

Vervolgens klik je op de abonnementsregel.

Hierna kan je op het prullenbak icoon klikken rechts van de abonnementsregel.

Bepaal per welke datum je de abonnementsregel wil stopzetten:


Klik op sluiten en nogmaals op sluiten. Per de betreffende datum wordt de abonnementsregel niet meer op een nieuwe concept factuur geplaatst.

 

Hoe kan ik nieuwe abonnementsregels toevoegen aan een actief abonnement?

Klik op het omschrijvingsveld onder het abonnement. Dit veld kan er als volgt uitzien:

Klik vervolgens op de knop om een nieuwe abonnementsregel toe te voegen.

Hierna kan je de nieuwe abonnementsregel velden invoeren en daarna op sluiten klikken.

Als je wil dat de nieuwe abonnementsregel verschijnt op facturen in het verleden dan is het van belang om de al aangemaakte facturen te verwijderen en daarna het abonnement opnieuw te factureren door onder het actieve abonnement rechtsboven in op het factureer icoon te klikken. Het resultaat hiervan is dat voor de betreffende historische periode(s) nieuwe concept facturen worden klaargezet met daarbij de nieuw toegevoegde abonnementsregel en eventueel (een) bestaande abonnementsregel(s).

De nieuwe abonnementsregel zal verder automatisch worden opgenomen op toekomstige facturen die worden klaargezet zolang de einddatum van het abonnement het toelaat.

Hoe kan ik voor een of meerdere perioden geen concept facturen laten klaarzetten door een actief abonnement?

Het is niet mogelijk om vanaf een abonnement zelf aan te geven dat je een bepaalde periode of meerdere specifieke perioden geen facturen in concept wil laten klaarzetten.

Wel kan je ervoor kiezen om een abonnementsregel per een bepaalde datum stop te zetten, en een nieuwe abonnementsregel te activeren onder het abonnement per een bepaalde datum.

Een voorbeeld: Stel het is een eind december 2019. Je wil voor januari 2020 geen factuur in concept inladen voor het abonnement. Dan kan je de abonnementsregel onder het abonnement beëindigen per een bepaalde datum in december, zodat er geen concept factuur wordt ingeladen voor januari. Vervolgens kan je een nieuwe abonnementsregel aanmaken onder het abonnement met een startdatum in februari.

Hoe kan ik voor een nieuw abonnement met terugwerkende kracht facturen in concept laten klaarzetten?

Wanneer je een nieuw abonnement aanmaakt dan kan je een ingangsdatum instellen. De ingangsdatum bepaalt per wanneer er periodiek facturen worden ingeladen. Deze ingangsdatum kan je instellen op een datum in het verleden.

Wanneer je bijvoorbeeld op 1-1-2020 een nieuwe abonnement aanmaakt met een ingangsdatum van 1-1-2018 dan kan je daarna op het rechtsboven in klikken om direct concept facturen op te roepen van 1-1-2018 tot en met 1-1-2020.