Aflettervoorstel en automatisch afletteren

Een van de belangrijke klusjes in je boekhouding is het koppelen van je betalingen aan je facturen. Door de koppeling krijgt de factuur de status betaald en jij hebt overzicht in je geldstromen. Meestal zal je dit in het overzicht van je bank doen, maar het werkt hetzelfde bij kas en privé uitgaven. 

Als Reeleezee herkent dat een factuur en een betaling bij elkaar horen, krijg je een koppelvoorstel (aflettervoorstel in boekhoudjargon). Je hoeft dan zelf niet meer te zoeken. Klanten vanaf module Onderweg + kunnen daar hun voordeel mee doen. 

Verstuur en boek eerst je bonnen en facturen. Als de afschriftregels van de betalingen binnenkomen, of je registreert ze handmatig, dan herkent Reeleezee op basis van de datum, het bedrag en eventueel het IBAN nummer, welke bon of factuur bij welke betaling hoort

Dan volgt het aflettervoorstel: een groene knop waarin we de informatie van de bon of factuur tonen op de afschriftregel. Klopt dat inderdaad? Dan mag je op ‘koppel’ drukken. De bon of factuur krijgt de status ‘betaald’ in het overzicht en jouw bankoverzicht is ook direct bijgewerkt! Op die manier raak je nooit meer het overzicht kwijt. 

Je kunt de functionaliteit optimaal laten werken door jouw klanten te vragen het RLZ-kenmerk te gebruiken wat op de factuur staat die je hen hebt gestuurd. Als je zelf facturen betaalt kun je ervoor zorgen dat het IBANnummer van de leverancier al bij de relatie is ingevoerd en de bedragen van de inkoopfactuur en de afschriftregel overeenkomen. 

Als je gebruik maakt van de Slim Boekhouden+ module, heb je de mogelijkheid om bankafschriftregels automatisch te laten boeken. Je kunt die functie instellen door via de map:

Instellingen > Algemene Instellingen > Algemene Instellingen

Het vinkje bij ‘Bankafschriftregels automatisch laten boeken’ aan te zetten.  

Het voordeel van deze functie is dat jij minder handmatig werk hoeft te doen om jouw boekhouding volledig te maken. Geïmporteerde bankafschriftregels worden dan namelijk automatisch gekoppeld aan openstaande facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen, dus). Met een automatische bankkoppeling werkt dit natuurlijk het beste.