April 2019

Nieuw

Inkomsten
Op een factuur of inkomsten-boeking wordt bij een klant niet alleen het debiteurennummer getoond maar ook de klantcode. Hier kan nu ook op worden gezocht.

Kas & Bank
In het menu ‘Betaalopdracht aanmaken’ worden nu ook credit verkoopfacturen getoond. De betaling hiervan kan in een betaalbatch naar de bank opgenomen worden.De creditfacturen kunnen met behulp van een filter zichtbaar worden gemaakt.

Relaties

  • Bij het toevoegen van nieuwe klanten en leveranciers vanuit het menu Relaties maar ook vanuit een boeking of factuur, wordt er nu automatisch een debiteuren- of crediteurennummer toegekend.
  • Op de klant- en leverancierskaart is het tabblad ‘Historie’ beschikbaar gekomen. Hier worden bij klanten alle verkoopfacturen en inkomstenboekingen en bij leveranciers inkoopfacturen getoond. Daarnaast worden er openstaande posten van de beginbalans getoond.

Verbeteringen

Factuur

  • Bij het verzenden/afdrukken van een al definitief gemaakt factuur werd de boekdatum aangepast en gelijk gemaakt aan factuurdatum als deze afweek. Dit is verholpen.
  • Vanaf een geopende factuur kan er een creditfactuur worden gemaakt. Op de aangemaakte creditfactuur werd onterecht ‘factuur’ getoond. Na opnieuw openen van de nieuwe creditfactuur werd wel de correcte titel getoond. Dit is nu verbeterd. Na het aanmaken van de creditfactuur wordt direct de juiste titel getoond.
  • Bij een afwijkende volgorde van de kolommen op een factuur werd een extra witregel niet getoond op het scherm. Op de pdf van de factuur werd deze wel getoond. Nu wordt deze op het scherm ook getoond.
  • Op een offerte layout kan nu weer de factuurlayout worden ingesteld. Hiermee wordt de layout van de factuur bepaald als van een offerte direct een factuur wordt aangemaakt.
  • Bij het versturen van betalingsherinneringen werden de email adressen van de ontvanger niet in de stempel weergegeven. Nu worden we wel weer getoond.

Instellingen
Op de pagina ‘Instellingen boekhouding’ zijn 2 verouderde en niet meer actieve instellingen weggehaald: beginbalans en cheques.

Financieel
Op de openingsbalans werden er verkeerde bedragen als totalen onder de kolommen debet en credit getoond. Deze bedragen worden nu weer goed getoond.

Kas & Bank
Het maken van een nieuwe boeking vanuit de Kas gaf wel eens de foutmelding ‘Betalingswijze {2} van de betaalrekening {1} bestaat niet in deze administratie’. Deze foutmelding kon verholpen worden door bij de betaalinformatie voor de betaalwijze Contant te kiezen. Dit is nu niet meer nodig.