Augustus 2019

Nieuw

Inkomsten
Voor het verzenden van facturen kun je nu een standaard CC (carbon copy) en BCC (blind carbon copy) emailadres instellen. Zo kun je bijvoorbeeld in je eigen e-mail een map met verstuurde facturen aanmaken. Een CC betekent dat iemand een kopie van een bericht krijgt. Bij een BCC zien de geadresseerden elkaars e-mailadres niet. Kijk hier hoe het werkt.

Algemeen
Als je je wachtwoord bent vergeten en een nieuwe aanvraagt, wordt die nu verstuurd vanaf support@reeleezee.nl in plaats van service@reeleezee.nl.

Cashr
Verschillende Cashr instellingen waren nog niet beschikbaar in de mobile accounting versie van de backoffice. Een groot deel daarvan is nu beschikbaar. De instellingen zijn logischer ingedeeld dan in Next Generation.

Verbeteringen

Inkomsten en uitgaven
De product selector op de boeking is wat breder gemaakt zodat de productnamen beter zichtbaar zijn.

Inkomsten

Je kan nu weer meerdere verkoopfacturen aanvinken en tegelijk afdrukken.

Bij het versturen van een factuur wordt niet meer onbedoeld een net daarvoor geopende pakbon verzonden

Kas&Bank
Als je bij je betaalopdrachten een leverancier had staan zonder banknummer, dan kon het voorkomen dat het overzicht betaalopdrachten niet werd geopend. Dit is opgelost.

Relaties

Bij het invoeren van bankrekeningen en het door Reeleezee automatisch voorstellen van een BIC werd de BIC niet opgeslagen. Daarnaast werd het ontbreken van de BIC in de lijst, waar de betaalbestanden aangemaakt worden, niet correct gemeld. Het aanmaken van een betaalbestand gaf daarna een foutmelding. Dit is nu hersteld.

Op de kaart van een leverancier of klant werd bij bankrekeningen soms de verkeerde BIC getoond. Dit is opgelost.

Cashr

Het vinkje voor device synchronisatie toonde de verkeerde waarde. Als de functie uitstond, was het vinkje zichtbaar en andersom. Dit is verbeterd.

Bij het bewerken van een betaalwijze zijn nu alleen nog de tussenrekening te selecteren die in combinatie met de betreffende betaalwijze gebruikt kunnen worden.

Het opslaan van de volgorde van de betaalwijzen werkte niet. Dit is verholpen.

Nieuwe printers en betaalterminals kregen per abuis een verkeerd ip-adres toegekend. Dit is verholpen.

Producttoevoegingen tonen in de schermindeling nu hun eigen productcode in plaats van die van het product waar ze onder hangen.

In Internet Explorer werden de tafels op de tafelplattegrond niet getoond. Dit is verholpen.

Financieel
Op de grootboekkaart van een opbrengsten grootboekrekening, werd het factuurnummer (referentie) van een geboekte verkoopfactuur of -boeking niet weergegeven. Dit is nu opgelost

Inbox
De statussen van het filter in de Inbox werden niet correct getoond. Dit is aangepast.

Accountant
Het werkoverzicht voor accountants is verbeterd.

Alleen de administraties worden getoond waar de medewerker toegang tot heeft.

De administraties worden nu gegroepeerd op Inhouse en Outhouse administraties.

Er is een kolom toegevoegd met de laatste afschrijvingsdatum.

Het klantnummer en/of debiteurnummer is ook beschikbaar om toe te voegen aan het overzicht via de opties.