Hoe pas ik een standaard BCC-e-mailadres toe bij het verzenden van een factuur

Voor het verzenden van facturen kun je nu een standaard een standaard CC (carbon copy) en BCC (blind carbon copy) emailadres instellen. Zo kun je bijvoorbeeld in je eigen email een map met verstuurde facturen aanmaken.

Carbon copy (afgekort: cc of CC), letterlijk carbonkopie, is een Engelse term die gebruikt wordt in het e-mailverkeer. Het betekent dat iemand een kopie van een bericht krijgt. Een variant hierop is de blind carbon copy (bcc of BCC), waarbij de geadresseerden elkaars e-mailadres niet zien.

E-mail lay-out instellen
In te stellen binnen de e-mail lay-out via de factuur optie ‘Onderhoud lay-out’ of via de map:

Inkomsten > Instellingen inkomsten > Overzicht lay-outs

Open tabblad ‘E-mail lay-out’

Stuur kopie naar e-mailadres (cc);
Vul een email adres in het veld ‘Stuur kopie naar e-mailadres (cc)’:

Met behulp van ‘+’ kunnen er meerdere e-mailadressen aan de CC lijst worden toegevoegd.

Stuur kopie naar e-mailadres (bcc);
Vul een email adres in het veld ‘Stuur kopie naar e-mailadres (bcc)’:

Met behulp van ‘+’ kunnen er meerdere e-mailadressen aan de BCC lijst worden toegevoegd.

NB: Maak het veld helemaal leeg als je geen gebruik wil maken van deze optie.

Sla de wijzigingen op met de knop ‘Opslaan’ en maak een factuur aan. Gebruik daarbij een factuur lay-out met de juist gekoppelde E-mail lay-out.

Dialoogvenster ‘Verzenden’
Als je vanuit de factuur op de knop ‘Verzenden’ klikt, zie je het opgegeven e-mailadres in het dialoogvenster ‘Verzenden’.

Met behulp van ‘+’ kun je meerdere e-mailadressen aan de E-mail, CC en BCC lijst worden toegevoegd.
In geval van uitzondering kun je het automatisch ingevulde e-mailadres aanpassen door de waarde in het veld te wijzigen naar een ander e-mailadres of het veld helemaal leeg maken als je geen gebruik wil maken van de CC- en/of BCC-optie.