Beperkte aftrekbaarheid voorheffing

Binnen een onderneming kan een deel van de omzet vrijgesteld zijn van de omzetbelasting. In de meeste gevallen is de aftrekbaarheid van de voorheffing dan ook beperkt. Dit moet je in de btw-aangifte corrigeren.

In het onderstaande voorbeeld gaan we er vanuit dat 25% van de omzet niet belast is. De voorheffing moet met eenzelfde percentage gecorrigeerd worden.

In dit voorbeeld gaan we de aftrekbare voorheffing dus corrigeren met 25%. Dit bedrag nemen we in de winst- en verliesrekening op als kosten. Hiervoor doorlopen we een aantal stappen.

1. Aanpassen instellingen grootboekrekening btw niet-vorderbaar”.
2. Een uitgaveboeking maken met alleen btw, waarmee we de voorheffing op de btw-aangifte corrigeren.
3. Een uitgaveboeking maken op de grootboekrekening “btw niet-vorderbaar”.
4. De uitgaveboekingen genoemd bij nummer 2 & 3 tegen elkaar verrekenen.

Aanpassen instellingen grootboekrekening “BTW niet-vorderbaar”

Ga naar de map:

Financieel – Instellingen – Onderhoud grootboekrekeningen

Klik rechtsboven aan in het overzicht op de ‘zoek button/het vergrootglas icon’. Zoek op grootboekrekeningnummer 4904. Zet onder het tab ‘basis’ het vinkje aan voor ‘kosten en inkoop’.

Ga naar de map uitgaven. Klik op het ‘+’ teken rechtsboven in het overzicht. Selecteer  grootboekrekening 4904, voer een willekeurig kostenbedrag in en selecteer het btw tarief ‘NL, BTW bedrag zelf specificeren’. De boeking kun je het beste dateren op de laatste dag van het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.

In dit voorbeeld gaan we uit van een kostenbedrag van 1 euro. Voer voor de eerste boekingsregel een bedrag op van -1 euro en als btw bedrag -20.000.

Klik nu op ‘Toon regels’ en klik daarna op het ‘+’ teken om een tweede regel toe te voegen.
Kies bij de tweede boekingsregel opnieuw grootboekrekening 4904 en met btw tarief  BTW 0 % vrijgesteld. Vul bij het bedrag 1 euro in. Op deze manier valt het bedrag van -1 euro van de eerste boekingsregel weg tegenover de 1 euro van tweede boekingsregel.

Per saldo blijft het btw bedrag van -20000 over onder de boeking. Dit is het bedrag dat bij de voorheffing 5b wordt afgetrokken. De boeking ziet er als volgt uit:

Een uitgaveboeking maken op de grootboekrekening “BTW niet-vorderbaar”

Maak via de map uitgaven opnieuw een nieuwe boeking aan. Selecteer de grootboekrekening 4904 BTW niet vorderbaar. Het totaalbedrag van de bon is € 20.000,- Kies op de boekingsregel het btw tarief ‘NL 0 %, geen btw (vrijgesteld)’. Boek hierna de uitgavenboeking.

De uitgaveboekingen tegen elkaar verrekenen.

In uw administratie heb je nu twee uitgavenboekingen met de status openstaand; deze kun je via het dagboek verrekeningen tegen elkaar wegboeken.

In de map Uitgaven kun je ze allebei aanvinken en via de menuknop kiezen voor ‘Verrekenen’.

Als je hierna de btw-aangifte bekijkt, zie je dat het bedrag van de voorheffing verminderd is met € 20.000,-