Bestaande vaste activa toevoegen

Als je gebruik maakt van Reeleezee Slim Boekhouden + kun je naast het maken van nieuwe activa (zie: instructie starten met vaste activa) ook bestaande activa toevoegen.

In deze instructie zullen de stappen worden uitgelegd voor het toevoegen van een bestaande vaste activa.

Open de map “Vaste Activa” – “Overzicht”.

Om een bestaande vaste activa toe te voegen, klik je rechts bovenin het overzicht op het plus-icon. In het vervolgscherm ‘Registreren bedrijfsmiddel als vaste activum’ kies je voor de optie Bestaand bedrijfsmiddel.

Bij Soort kies je voor bestaand bedrijfsmiddel. Hiermee geef je aan dat er al een uitgave boeking (investering) is gemaakt van €1000. Let op: Het verschil tussen het aankoopbedrag en de startwaarde (1000-800=200) moet al via een afschrijvingsboeking (memoriaal) zijn afgeboekt. Bij het opvoeren van de startwaarde bij de stardatum gaat er €800 credit van grootboek 0113 – Computersoftware en wordt dit op grootboek 0111 – ICT apparatuur geboekt.

Bij de omschrijving van het bedrijfsmiddel kun je aangeven wat je wil toevoegen als Vaste Activa. Bij de datum voer je de originele aanschaf datum in en bij het bedrag het originele aanschaf bedrag. Bij de grootboekrekening huidige waarde geef je aan waar het saldo van de al bestaande activa op geboekt staat.

Bij de startdatum vaste activa geef je aan vanaf wanneer je de vaste activa wil toevoegen en automatisch wil laten afschrijven. Als je bijvoorbeeld per 01-01-2020 wil afschrijven is het van belang om de startdatum op 31-12-2019 in te voeren. Bij de startwaarde geef je aan met welke waarde je op 01-01-2020 de vaste activa wil laten starten met afschrijven. En bij de grootboekrekening nieuwe waarde geef je aan waarop de startwaarde moet worden toegevoegd.  Dit kan dezelfde grootboekrekening zijn waarop de aankoop is geboekt maar dit kan ook een afwijkende grootboekrekening zijn. Op deze manier kan er eventueel een onderscheid worden gemaakt tussen de registratie van 12-1-2019 van de aankoop en de registratie van balanswaarde van de vaste activa per 31-12-2019.

Als bovenstaande gegevens zijn ingevoerd klik je op Toon all velden. Hierdoor verschijnen er extra velden welke van belang zijn om in te voeren.  In de extra velden kun je de Afschrijvingsmethode selecteren. Hiermee geef je aan over hoeveel jaar de vaste activa moet worden afgeschreven. Bij Resterende afschrijvingstermijnen geef je aan over hoeveel periode er nog afgeschreven moet worden. In dit voorbeeld is de vaste activa per 31-12-2019 opgegeven en zal de vaste activa per 01-01-2020 nog voor 24 maanden moeten afschrijven, uitgaande van het feit dat er al een jaar van afschrijving heeft plaatsgevonden waarin €200 is afgeschreven.

Verder kan er een Restwaarde worden opgegeven en kun je aangeven via welke Memoriaalboek je de afschrijvingen wil terugvinden. Als deze gegevens zijn ingevuld kun je op OK klikken en wordt de vaste activa in concept in het overzicht gezet.

Vanuit het overzicht kun je de vaste activa kaart openen en onder de tab Samenvatting een samenvatting van de belangrijkste criteria aflezen. Daarnaast kun je in de tab Vaste activa gegevens de opgegeven gegevens controleren en eventueel nog aanvullen of wijzigen.

 

Om de vaste activa definitief te maken en te laten afschrijven klik je rechts bovenin op het menu-icon en kies je voor Afschrijven. In het vervolg scherm kun je de periode aangeven tot wanneer de afschrijving voorlopig moet afschrijven. Als je voor 31-12-2020 kiest zoals in het voorbeeld, wordt er voor het hele jaar 2020 af geschreven. De afschrijvingen kun je zien in de tab Mutaties van de vaste activa kaart.

Je kunt de datum voor afschrijven tot maximaal 5 jaar vooruit zetten.

Er kan een moment zijn waarop wordt besloten om de vaste activa Laptop te verkopen. Vanuit de vaste activa kaart kan via het menu-icon worden gekozen voor Verkopen. Er wordt een inkomstenboeking gemaakt waarbij de vaste activa kan worden verkocht op basis van de balanswaarde van de vaste activa op een zekere datum of de rest waarde van de activa aan het einde van het afschrijvingstermijn.

Daarnaast is het mogelijk om de vaste activa af te voeren op een bepaald moment. De optie afvoeren kun je vanuit de vaste activa kaart via het menu-icon selecteren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de vaste activa buiten gebruik is gesteld. Dit betekent dat er vervolgens niet meer kan worden afgeschreven op de vaste activa via de vaste activa kaart.