Werken met dimensies / kostenplaatsen

Er zijn verschillende dimensies beschikbaar in Reeleezee. Dit zijn de dimensies: projecten, afdelingen, werkkostenregeling en medewerker. Hieronder zal verder worden besproken waar je dimensies aanmaakt en hoe je vervolgens dimensies kan selecteren in een boeking of factuur.

Dimensies toevoegen

Projecten
Wanneer je je als bedrijf de kosten en/of opbrengsten per project wil specificeren, kun je werken met projecten. Projecten hebben betrekking op een bepaalde periode.

Via de map uren > instellingen > projecten, kan je via het plus-icon rechts bovenin een project aanmaken. Vervolgens kan je onder de projectkaart de informatie invullen. Belangrijk is dat wanneer je een project onder een factuurregel wil kunnen selecteren dat je de optie “facturabel” aanvinkt.

Afdelingen
Als je als bedrijf met verschillende afdelingen wil werken waarop je kosten en inkomsten wil registreren, kun je gebruik maken van deze dimensie. Een afdeling is aan te maken via de map relaties > instellingen relatiegegevens > afdelingen. Vanuit dit overzicht kan je rechtsboven in via het plus-icon een nieuwe afdeling aanmaken.

Werkkostenregelingen
Werkkostenregelingen zijn in te stellen vanuit de grootboekkaart.
Via de map financieel > instellingen > onderhoud grootboekrekeningen, is het mogelijk om een grootboekkaart aan te klikken. Hierna kan je via het tab “uitgebreid” een werkkostenregeling instellen.

Medewerkers
Wanneer je kosten of opbrengsten voor een specifieke medewerker wil opnemen dan is het mogelijk om de dimensie “medewerker” te gebruiken. Medewerkers kunnen worden toegevoegd via de map relaties > medewerkers > door rechtsboven in op het te klikken. Hierna voer je minimaal de naam in van de medewerker waarna de medewerker als dimensie kan worden geselecteerd onder een boeking.

Eenmalig dimensies activeren onder een boeking
Wanneer je nu een dimensie wil selecteren onder een boeking, open je allereerst een boeking. Vervolgens kan je onder de concept boeking klikken op “Toon regels”.

Als je nu naar beneden scrolt tot onder de eerste boekingsregel kan je klikken op “Toon velden instellen”.

Vervolgens kan je de vinkjes aanzetten voor de dimensies die je wil gebruiken:

Zoals je in het plaatje hierboven kan zien worden de dimensies na het aanvinken direct zichtbaar onder de boekingsregel. Wanneer de wijziging is opgeslagen via de knop “opslaan” zullen de dimensies standaard geselecteerd kunnen worden bij een regel van een boeking of een boekingsregel van een factuur. Je kan nu standaard een dimensie selecteren onder een boeking en een factuur.

Een dimensie selecteren bij een factuurregel
Wanneer je een concept factuur hebt geopend kan je een factuurregel aanklikken en daarna klikken op “toon meer velden”. Daarna zul je zien dat je de dimensies “medewerker, afdeling, en project” kan selecteren onder de factuurregel: