Hoe verwerk ik btw privé gebruik

Indien je een eenmanszaak of vof hebt en goederen uit de onderneming privé gebruikt moet je via de laatste aangifte van het jaar over dit privé-gebruik BTW afdragen.

Per 1 juli 2011 zijn de belastingregels m.b.t. de berekening van de BTW over het privé-gebruik van de auto gewijzigd. Onderstaand de berekening zoals die vanaf 1 juli 2011 van toepassing is. Je betaalt BTW over het werkelijke privé-gebruik. Om dit privé-gebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kan je dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privé-gebruik.

De Belastingdienst geeft aan dat wanneer je geen kilometeradministratie wilt bijhouden, je er ook voor kan kiezen om het privé-gebruik vast te stellen op 2,7% van de oorspronkelijke catalogusprijs (inclusief BTW) van de auto. Meer informatie hierover kan je ook vinden op de website van de Belastingdienst.

Om het bedrag aan BTW-privé in je Reeleezee administratie in te voeren, zul je eerst het bedrag zelf moeten berekenen. Daarna maak je een memoriaalboeking en vul je het bedrag handmatig in op de aangifte in Reeleezee.

Je kan de onderstaande stappen doorlopen voor het verwerken van privé gebruik:

1. Bereken de BTW-correctie
Bereken 2,7% van de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief BTW.

2. Maak een memoriaalboeking
In de Map Financieel> tab Memoriaal> Overzicht, maakt je een nieuwe memoriaalboeking aan door op het  icon te klikken. Je vult Referentie, Omschrijving en Datum (31-12) in. Selecteer een memoriaalboek en klikt vervolgens op de eerste lege regel.

Je voegt de volgende 2 regels toe aan de boeking en vult op beide regels het BTW-bedrag in wat je hebt berekend onder punt 1 hierboven:

0658 – Privé gebruik auto (passiva) – debet
1703 – BTW privé gebruik (passiva) – credit

Je maakt de boeking definitief door op de knop [Boeken] te klikken.

3. Vul het bedrag in op de laatste BTW-aangifte van het jaar
Je gaat naar de map Belastingen> tab Omzetbelasting> Overzicht : BTW aangifte en je klikt de laatste aangifte van het jaar open. Op de aangifte vul je onder 1d, in de regel ‘op aangifte’ bij ‘Totaal excl’ de catalogusprijs in en bij ‘Totaal BTW’ het BTW-bedrag in zoals berekend.

Door dit bedrag op de aangifte onder 1 d in te vullen wordt bij het ‘aangeven’ van de BTW, ofwel het versturen van de aangifte, de grootboekrekening 1703 – BTW privé gebruik (passiva) gedebiteerd en wordt de af te
dragen BTW verwerkt.

N.B.: de gebruikte grootboekrekeningnummers zijn afkomstig uit het standaard rekeningschema van Reeleezee. In uw administratie kunnen deze grootboekrekeningen een ander nummer en/of omschrijving hebben.