Instellen van een schermindeling en plattegronden

Let op! Het is mogelijk om meerdere schermindelingen te maken met bijvoorbeeld een indeling die je in de winter gebruikt en één die je in de zomer gebruikt. Hetzelfde geldt voor de plattegronden. Schermindelingen en plattegronden kunnen per gekoppeld device (kassa) worden geselecteerd.

Om een schermindeling of een plattegrond in te stellen, ga je naar de map Cashr > Instellingen > Overzicht kassa’s. Selecteer hier een device, je komt vervolgens op het tabblad ‘Algemeen’ van de gekozen kassa. Naast het kopje ‘Schermindeling’ kan een schermindeling worden gekozen en naast het kopje ‘Plattegrond’ kan een reeds aangemaakte plattegrond worden geselecteerd. Synchroniseer daarna de kassa om de aanpassing door te laden op de kassa.