Januari 2019

Nieuw

Dashboard
Voor klanten die bij het aanmaken van het abonnement ‘ZZP’ hebben gekozen is het Dashboard van de administratie verbeterd. De grafieken zijn aangepast en er zijn nieuwe onderdelen aan de rechterzijde van het dashboard toegevoegd: BTW-aangifte en To Do. In BTW-aangifte wordt de eerstvolgende in te dienen btw-aangiftes, suppleties en ICP Opgaven weergegeven. Het Kas & Bank onderdeel is uitgebreid met een melding dat er nog te boeken regels zijn.

Factuur
Op de factuur kan een betaalinstructie geplaatst worden. Dit is een stukje tekst waar een aantal gegevens van de factuur automatisch vermeld kan worden. Naast het factuurbedrag en de betaaldatum kan hier nu ook het factuurnummer met <DocumentNumber> worden opgenomen.

In het Overzicht layouts is het nu mogelijk om een nieuwe layout voor een pakbon en e-mail aan te maken.

Inbox
Het is nu mogelijk om ook in de Inbox meerdere facturen te selecteren en te verwijderen, in plaats van deze één voor één te moeten openen en te verwijderen.

Uitgaven
Het is nu mogelijk om de werkkostenregeling (WKR) te kiezen bij een boeking: deze is nu beschikbaar als ‘dimensie’. Ook kan de WKR verplicht worden gesteld in de instellingen van een grootboekrekening.

Kas&Bank
Het is mogelijk om openstaande facturen direct automatisch gekoppeld te hebben aan afschriftregels. Je kan nu op het bankoverzicht deze regels herkennen aan het oranje koppelteken met de vermelding ‘AUTO’

Het automatisch koppelen kan ingesteld worden in Instellingen > Algemene instellingen > Bedrijfsgegevens in het tabblad ‘Instellingen boekhouding’. Door de optie ‘Bankafschriftregels automatisch boeken’ aan te vinken worden facturen afgeboekt op basis van een match op factuurnummer, factuurbedrag en IBAN van de betaler.

Pas je RLZ voor je factuurnummer toe? Dan wordt er alleen op factuurnummer gematcht. Ook bij een deelbetaling van een factuur wordt de factuur automatisch gekoppeld.
RLZ voor het factuurnummer kan ingesteld worden in

Inkomsten > Instellingen > Algemeen.

Verbeteringen

Factuur
Verkoopfacturen waarop 100% korting is ingesteld, kunnen nu definitief gemaakt worden en worden verstuurd.

De algemene weergave van facturen op het scherm is verbeterd.

 • Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de factuur lay-out editor.  
 • Positie en de grootte van de voetregel op de factuur is aan te passen. 
 • De bedrijfsgegevens zijn nu aan te passen op de e-mail lay-out.

Ingestelde achtergronden op facturen kunnen nu verwijderd worden.  

Je kunt nu productprijzen met 4 decimalen invullen en selecteren op de factuur. De productprijzen worden dan ook met 4 decimalen in de betreffende kolom getoond.  

In het factuuroverzicht wordt in de kolom ‘Factuurnummer’ nu ook ‘RLZ-(factuurnummer)’ getoond, als dit is ingesteld.

Inbox
In de instellingen van de Reeleezee Inbox word je nu geattendeerd op het bestaan van de Scan2Reeleezee app en het juist instellen ervan.

Btw-aangifte
De btw-aangifte is nu in twee vormen af te drukken:

 • het btw-formulier met de totaalbedragen (exporteren als PDF)
 • de schermweergave met alle details (afdrukken).
  Bij deze weergave wordt ook de historie afgedrukt zoals die in het stempel op de website staat.

Fixes

Instellingen
Een wijziging in de algemene bedrijfsinstellingen zorgde ervoor dat de Helpdesktoegang uitgezet werd. Dit is opgelost.

Factuur

 • Bij het verzenden van een factuur werd niet het juiste factuurnummer getoond in de Mollie Ideal link. Dit is hersteld.
 • Het boeken, ofwel definitief maken van een serie concept verkoopfacturen, werkte niet meer. Dit is hersteld.
 • Bij herinneringen zijn de volgende punten verbeterd:
 • Het aanpassen van de lay-out van een herinnering kon een dusdanige foutmelding opleveren, dat de gehele lay-out opnieuw moest worden aangemaakt. Dit is opgelost.
 • In de lay-out van een herinnering werd een dikke zwarte lijn getoond bij het ‘ te betalen’ element onderin. Deze is weggehaald.
 • Aan een herinnering met de status ‘Concept’ kon niets meer aangepast worden. Dit is verholpen.
 • Wanneer de boekdatum wordt aangepast op een verkoopfactuur, dan werd bij het definitief maken of het versturen van de factuur, de boekdatum teruggezet naar de factuurdatum. Dat is nu opgelost.
 • De ‘status-stempel’ van een conceptfactuur werd in het Engels getoond. Deze staat nu weer gewoon in het Nederlands weergegeven.

Uitgaven/Inbox

 • Bij het sluiten van een boeking met de status ‘Concept’ wordt de vraag gesteld wat je wilt doen. Hier kon je sinds vorige versie ook de boeking verwijderen. De focus staat nu op de knop ‘Verder’ in plaats van ‘Verwijderen’.
 • Als je op een boeking met een + een nieuwe relatie toevoegt, kun je nu ook direct een telefoonnummer invoeren. Deze werd in de vorige versie niet opgeslagen, maar dat is nu verholpen
 • Onderin alle lijsten met boekingen werd in de eerste instantie het totaal van de boekingen in de map Inkomsten getoond. Dit komt nu niet meer voor.
 • De Kroatische valuta ‘Croation Dinar’ is aangepast naar ‘Croation Kuna’. 

 

Relaties
Bij het invoeren van een adres kan nu het land Kosovo worden gekozen.

 

Kas & Bank

 • Een nieuwe boeking vanuit de bank op de rubriek ‘Nettoloon’ gaf een betalingsverschil. Dit is hersteld.
 • Na het boeken van bankregels, werden deze niet direct uit het overzicht ‘nog te boeken regels’ gehaald. Nu wordt dat gefilterde overzicht wel direct ververst.

 

Uren
In Mijn tijd & Kosten zijn de volgden verbeteringen doorgevoerd:

 • De uren die in de geselecteerde periode al waren ingevoerd, werden niet getoond. Nu worden die wel weer netjes getoond
 • Tijdschrijvers kregen standaard de melding ‘toegang geweigerd’ bij het openen van de sub-map ‘Mijn tijd & kosten’. Dat gebeurt nu niet meer.

 

Export
De export voor ‘Externe rapportage applicaties’ gaf een foutmelding. Dit is verholpen.