Juli

Nieuw

Uitgaven
Op een boeking zijn velden beschikbaar onder ‘Toon alle velden’, zoals de dimensies project, afdeling en werkkostenregeling.

Deze velden kunnen nu naar wens standaard zichtbaar worden gemaakt. Klik hiervoor op ‘Toon velden instellen’.

Je krijgt dan de mogelijkheid de gewenste velden te activeren en ook op te slaan voor een volgende keer.

Instellingen

Webservice-koppelingen

Je kunt nu logingegevens aanmaken voor webservice-koppelingen onder

Instellingen > Algemene instellingen.

Hiermee kun je een koppeling maken met een ander softwarepakket.

Rapporten
Geregistreerde uren kun je opvragen in een draaitabel in Excel. Dit rapport is op te vragen in Rapporten > Medewerkers > Rapport draaitabel geregistreerde uren.

Cashr
In de overzichten Kassabonnen, Orders en Dagomzet is de kolom vestiging beschikbaar gekomen. Deze kolom wordt standaard niet getoond, maar kan via de instellingen boven de lijst geactiveerd worden.

Verbeteringen

Dashboard
Het dashboard voor MKB is verbeterd. De uitbreidingen die voor ZZP beschikbaar waren gemaakt, het  To Do lijstje en het overzicht van BTW-aangiftes, zijn nu ook op het Dashboard voor MKB zichtbaar.

Inkomsten

  • Als je voor een klant een andere taal hebt ingesteld, werd op de factuur de BTW niet vertaald naar die gespecificeerde taal. Dit is nu opgelost.
  • Op basis van de feedback van veel gebruikers is in de lijst met facturen en boekingen het periodefilter vervangen door een jaarfilter met daarnaast een apart maandfilter. Hierdoor is de gewenste periode sneller te kiezen.

Inkomsten

  • Bij het kopiëren van een betaalde factuur werden de gegevens ‘Totaal bedrag’ en ‘Vervaldatum’ in de tekst van de betaalinstructie niet bijgewerkt aan de hand van de nieuwe factuurgegevens. Dit is nu opgelost.
  • In administraties met een grote hoeveelheid klanten kon het erg lang duren om een klant op een factuur of boeking te selecteren. Hier zijn verbeteringen doorgevoerd. De snelheid van het laden van een lange lijst klanten op een factuur of boeking is aanzienlijk verbeterd.

Inbox
In de instellingen van de Inbox wordt bij de e-mailadressen van de inbox weergegeven wanneer deze toegevoegd is. Hier werd de verkeerde datum getoond.

Financieel

  • Het maken van memoriaalboekingen vanuit het menu financieel is verbeterd: de boeking wordt niet meer automatisch aangevuld als deze niet in balans is, regels kunnen worden verwijderd, de boeking kan op concept blijven bestaan als deze niet in balans is en je kan er met de ENTER doorheen.
  • De kolommenbalans op het scherm heeft nu ook onderaan elke kolom een totaaltelling staan, net zoals in het rapport.

Relaties

Binnen de gebruikersinstelling van de huidig aangemelde gebruiker was het niet meer mogelijk om aan de hand van een link naar ‘Alle instellingen’ van de desbetreffende gebruiker te gaan. Deze link is nu weer beschikbaar gesteld.