Maart

Nieuw:

Kas & Bank
In de kas is het nu mogelijk om een Excel importsheet te importeren. In de import dialoog is het mogelijk hiervoor een leeg importbestand te downloaden.

Verbeteringen:

Gebruikersinstellingen

 • In de dagboeken-stand worden in het menu Dagboeken nu ook de memoriaal dagboeken getoond.
 • De optie om naar de inlogpagina van de oude Reeleezee versie NG te gaan is verwijderd.

Inkomsten

 • Zolang er nog geen klant gekozen is op een factuur, wordt de vervaldatum/uiterste betaaldatum bepaalt door de ingestelde algemene betaaltermijn van de administratie.
 • Facturen met een Reeleezee Business layout, aangemaakt in de oude NG versie van Reeleezee, werden niet correct weergeven. De inhoud van ene kolom liep door naar de volgende kolom.
  De afdruk was wel correct. De interface is aangepast en nu worden de facturen weer goed getoond.
 • Een achtergrond van een factuur werd bij meerdere pagina’s op de PDF factuur niet correct getoond. Omdat in de interface geen duidelijke pagina-scheiding wordt toegepast werd de achtergrond niet vastgezet op de eerste pagina maar zakte mee naar beneden. Dit laatste is verholpen. De achtergrond wordt nu op een vaste positie getoond, maar alleen bovenin, op de eerste pagina. We hebben nog geen oplossing voor het instellen van de pagina-instelling zodat de achtergrond niet meerdere malen getoond wordt.
 • In de opties van een factuur kon het doel van de levering niet op ‘Particulier’ gezet worden, noodzakelijk voor de MOSS aangifte. Dit is hersteld.
 • Bij het definitief maken of verzenden van verkoopfacturen werd een zelf aangepaste vervaldatum teruggezet naar een standaard waarde – dit is nu verholpen. Je kunt dus voortaan weer met een gerust hart de vervaldatum aanpassen.

Inbox

 • Je kan nu ook zoeken op de naam van een geüpload bestand.
 • Op PDF facturen werden onder andere sommige logo’s getoond als zwarte vlekken. Dit is nu verholpen.

Uren

 • Voor tijdschrijvers is het + icoon boven in de oranje balk niet meer beschikbaar. Met dit + icoon kunnen nieuwe klanten, facturen e.d. in de administratie worden toegevoegd en dit hoorde niet tot de rechten van een tijdschrijver.
 • Bij het doorzetten van een urenspecificatie naar een factuur werd bij gebruik van RLZ- voor het factuurnummer de vermelding RLZ- niet toegepast. Dit werkt nu wel correct.

Instellingen
Het adres in de bedrijfsgegevens werd niet opgeslagen. Dit werkt weer.

Belastingen
Het was niet mogelijk om in map

Belastingen > Instellingen belastingen

in het tabblad Opgaven/aangiften een de instellingen voor de ICP opgaaf toe te voegen en op te slaan.

Uitgaven
Het toepassen van het BTW tarief ‘Zelf specificeren’ op een boeking werkte niet goed. Bij het selecteren was het niet altijd mogelijk om het BTW bedrag vrij in te voeren. Dit is verholpen.

Kas & Bank
Een serie nieuwe boekingen (batchboeking) maken gaf een foutmelding als er voor een rubriek van het type ‘bankbon’ werd gekozen. Deze boeking is nu weer mogelijk.

Relaties
Bij het aanmaken van een klant werd het lijstje ‘bedrijfsvormen’ verkeerd getoond. Dat is nu opgelost.

Financieel
Namen van grootboekrekeningen werden soms in het Engels getoond. Vanaf nu gebeurt dat niet meer.