Ontwikkeling nieuwste versie

Op deze pagina zie je aan welke punten gewerkt wordt. We vernieuwen deze pagina regelmatig, zodat je precies weet wat de status is

Overzichten

Verbeteringen

Feedback:
In alle overzichten werden de totalen getoond van het overzicht facturen.

Status update:
3 januari live gegaan.

Laatste update: 7 februari 2019
Missende functionaliteit

Feedback:
Bij het zoeken in het factuuroverzicht graag onder de lijst het totaal aantal facturen van de zoekresultaten tonen.

Status update
5 februari live gegaan.

Laatste update: 6 februari 2019
Verbetering
Feedback:

Beter tonen op welke kolom er gefilterd of gesorteerd wordt.

Status update:

Dit willen we graag verbeteren. Vanaf eind 2019 wordt er gewerkt aan een nieuw design van de applicatie en we gaan deze feedback hierin meenemen.

Laatste update: 19 juli 2019
Verbetering
Feedback:

Graag dialogen minder hoog maken en meer regels met minder ruimte op een overzicht tonen; er moet nu veel gescrold worden.

Status update:

Komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuw design van de applicatie. We gaan deze feedback hier zeker in meenemen.

Laatste update: 7 februari 2019

Factuur

Missende functies

Feedback:
Mogelijkheid om per factuurregel op een factuur kolommen te deactiveren die wel volgens de factuur lay-out aanwezig zijn.

Status update:
18 februari live gegaan

Laatste update: 10 april 2019
Missende functionaliteit

Feedback:
Een factuur met 100% korting en een totaalbedrag van 0 definitief kunnen maken.

Status update:
3 januari live gegaan.

Laatste update: 10 april 2019
Missende functionaliteit

Feedback:
Bij gebruik van RLZ- voor factuurnummer dit ook tonen bij factuurnummer in overzicht facturen.

Status update:
24 januari live is gegaan.

Laatste update: 6 februari 2019.
Verbetering

Feedback:
Bij het aanpassen van een geboekte factuur wordt de eerder gekozen boekdatum standaard aangepast naar vandaag. Graag de boekdatum vasthouden.

Status update:
24 januari live gegaan.

Laatste update: 26 januari 2019
Missende functionaliteit

Feedback:
Meerdere e-mail layouts kunnen maken.

Status update:
3 januari beschikbaar gekomen.
Een e-mail layout kan worden aangemaakt met de + bovenin het overzicht Layouts.

Laatste update: 7 februari 2019
Verbetering

Feedback:
Een creditfactuur kunnen aanmaken zonder een bestaande factuur te crediteren.

Status update:
8 juli live gegaan.

Alle facturen die uitkomen op een negatief totaalbedrag vermelden nu ‘Creditfactuur’. Indien gewenst kan deze titel van de factuur in de lay-out worden aangepast.

Laatste update: 19 juli 2019
Verbetering

Feedback:
In alle overzichten werden de totalen getoond van het overzicht facturen.

Status update:
3 januari live gegaan.

Laatste update: 7 februari 2019
Verbetering

Feedback:
In alle overzichten werden de totalen getoond van het overzicht facturen.

Status update:
3 januari live is gegaan.

Laatste update: 7 februari 2019.

Boeking

Verbetering

Feedback:
De werkkostenregeling op boekingen kunnen toepassen.

Status update:
24 januari live gegaan.

Laatste update: 7 februari 2019

Verbetering

Feedback:

Een snellere interface om boekingen in te voeren.

Status update:

Dit is live gegaan.

Is beschikbaar voor de inkomsten en uitgave. De bank volgt.

Laatste update: 10 april 2019
Missende functionaliteit
Feedback:

Kunnen jullie instellen dat je na het opslaan van een boeking, direct een nieuwe boeking start.

Status update:

27 maart live gegaan.

Laatste update: 11 april 2019
Verbetering
Feedback:

Bij het doorklikken vanuit de stempel van een betaalde factuur of boeking kom je wel in het Kas&Bank overzicht terecht maar met de verkeerde periode selectie. Hierdoor krijgt je de betaling niet te zien.

Status update:

28 mei live gegaan

Laatste update: 19 juli 2019
Missende functionaliteit

Feedback:
Op een boeking graag een mogelijk om extra velden, doe nu onder ‘Toon alle velden’ staan standaard in beeld te hebben.

Status update:
10 juli live gegaan.

Laatste update: 7 februari 2019
Verbetering

Feedback:
De voorkeur omschrijving ingevoerd op een leverancierskaart ook meenemen bij een boeking met die leverancier

Status update:
10 juli live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019
Verbetering

Feedback:
Bij boeking met veel regels is de verwijder-functie beter zichtbaar gewenst. Nu moeten er eerst een regel geopend worden om ter verwijderen.

Status update:
Wij gaan dit punt meenemen in het efficiënter en sneller kunnen invoeren van boeking. Dit staat op de agenda voor het vierde kwartaal van 2019.

Laatste update: 19 juli 2019

Kas & Bank

Missende functionaliteit

Feedback:
Mogelijk maken om het kasimport in de kas te importeren.

Status update:
20 maart 2019 live gegaan.

Laatste update: 10 april
Missende functionaliteit

Feedback:
Bij de onderste ‘nog te boeken’ regel op het bankoverzicht, graag de keuzelijst naar boven openklappen. Nu klapt deze open naar beneden en valt daarmee uit beeld

Status update:
Dit is verbeterd in versie 201913a . De keuzelijst wordt nog steeds naar beneden opengeklapt maar je kan nu wel verder naar beneden scrollen.

Laatste update: 11 april 2019
Verbetering
Feedback:

Bij het maken van een ‘Serie’ boekingen in de bank, graag ook kunnen boeken op afdelingen (dimensies)

Status update:

Deze optie is beschikbaar. Demmenies kun je vinden onder ‘meer opties’

Laatste update: 7 februari 2019

BTW aangifte

Missende functionaliteit

Feedback:
Graag de aangifte kunnen afdrukken als formulier met totalen maar ook met alle details en historie.

Status update:
8 januari live gegaan.

Laatste update: 11 april 2019
Verbetering

Feedback:
Als er in een btw-periode een verstuurde btw-aangifte en een suppletie aanwezig is dan toch een btw-aangifte kunnen corrigeren.

Status update:
Omdat er nu ook automatisch suppleties worden aangemaakt kunnen btw-aangiftes niet meer gecorrigeerd worden. Hiermee word voorkomen dat correcties niet op de suppletie verwerkt wordt. Facturen en boekingen die al mee zijn gegaan op een normale btw-aangifte kunnen we; gewijzigd worden . De suppletie neemt de correcties mee.

Laatste update: 7 februari 2019
Verbetering

Feedback:
Bedragen per rubriek op de aangifte kunnen wijzigen

Status update:
Dit willen we graag op een andere manier per situatie oplossen. Het kunnen aanpassen van totalen op een aangifte is niet meer gewenst sinds er ook automatische suppleties worden aangemaakt.

Laatste update: 6 februari 2019

Inbox

Verbetering

Feedback:
Bij het uploaden van bestanden wordt er een filter op het bestandsformaat gezet die te beperkt is. Hierop lijken pdf-bestanden niet te selecteren. Hier filter moet aangepast worden

Status update:
24 januari live gegaan.

Laatste update: 26 januari 2019

Relaties

Missende functionaliteit

Feedback:
De tab ‘Hisorie’ op de klant-en leverancierskaart beschikbaar maken.

Status update:
Eind april live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019.
Missende functionaliteit

Feedback:
Openstaande facturen kunnen verrekenen op klantkaart.

Status update:
Deze functie willen we beschikbaar maken in het vierde kwartaal van 2019.

Laatste update: 19 juli 2019.

Algemeen

Missende functionaliteit

Feedback:
Voor het malen van externe koppeling een web-service kunnen aanmaken

Status update:
8 juli live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019.
Verbetering.

Feedback:
De performance, oftewel de snelheid, van de moblie applicatie verbeteren. De applicatie wordt soms als traag ervaren.

Status update:
Wij werken aan de optimalisatie van de performance van ons systeem. Dit wordt punt voor punt verbeterd. In de update van 8 juli is het laden van een lange lijst klanten op een factuur of boeking is strek verbeterd. Er wordt nu gewerkt aan het verbeteren van het laden van lange facturen.

Tips:
  1. Reeleezee mobile is een applicatie die met meerdere browsers te gebruiken is. De browser waarmee Reeleezee versie optimaal werkt is Google Chrome.
  2. Bij het werken met een browser applicatie, zoals Reeleezee, kan het legen van browsercache bij sluiten van de browser wel een verbetering in snelheid bieden.
Laatste update: 19 juli 2019.
Verbetering

Feedback:
Het zou handig zijn om de 5 basis mappen uit te breiden met Cashr als dit gebruikt wordt.

Status update:
Dit is een goede suggestie. Dit betekent dat de set basis mappen gebaseerd is op basis van de aanwezige modules. We nemen dit mee in de ontwikkelleningen de komende maanden.

Laatste update: 6 februari 2019.
Missende functionaliteit.

Feedback:
Het kunnen werken met meerdere geopende windows. NetGen ondersteunt het vastpinnen en daarmee het openen van meerdere dialogen naar elkaar. Dit wordt in Mobilie Accounting gemist.

Status update:
Dit zouden we graag willen ondersteunen. We gaan volgend jaar een niewe techniek toepassen waarmee we de mogelijkheid krijgen om het pinnen van dialogen. weer beschikbaar te maken.

Laatste update: 19 juli 2019.
Verbetering

Feedback:
Graag diologen minder hoog maken en meer regels met minder ruimte op een overzicht. er moet veel gescrold worden.

Status update:
Dit jaar wordt er gewerkt aan een nieuw design van de applicatie en we gaan deze feedback hierin meenemen.

Laatste update: 6 februari 2019.

Zoeken

Verbetering

Feedback:
Zoeken in een lijst gecombineerd met filters werkt niet goed.

Status update:
5 februari live gegaan.

Laatste update: 7 februari 2019.
Missende functionaliteit.

Feedback:
De uitgebreide zoek-functie die in Classic werd geboden, waarmee je door de gehele administratie kan zoeken, is gewenst.

Status update:
Wij zijn bezig met het ontwikkelen van deze functie

Laatste update: 19 juli 2019.

Memoriaal

Missende functionaliteit

Feedback:
VJP boeking kunnen bewerken.

Status update:
Dit is inmiddels opgelost.

Laatste update: 19 juli 2019.
Verbetering.

Feedback:
Bij het maken van een memoriaalboeking in het menu ‘Financieel’ deze in concept kunnen laten staan.

Status update:
8 juli live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019.
Missende functionaliteit

Feedback:
Bij het maken van een memoriaalboeking in het menu ‘Financieel’ met ENTER een gehele boeking kunnen invoeren.

Status update:
8 juli live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019.
Missende functionaliteit

Feedback:
In de gebruikers stand ‘werken met dagboeken’ ook het memoriaal in het dag boek tonen

Status update:
20 maart live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019.

Rapporten

Verbetering

Feedback:
VJP boeking kunnen bewerken. Bij het PDF rapport ‘Kolommenbalans’ uit het menu rapporten werden de totalen niet afgedrukt.

Status update:
Dit is opgelost.

Laatste update: 19 juli 2019.

Herinneringen

Missende functionaliteit

Feedback:
Mogelijkheid om meerdere herinneringen aan te vinken en per e-mail te versturen.

Status update:
Wij zijn bezig met het ontwikkelen van deze functie.

Laatste update: 19 juli 2019.

Cashr

Verbetering

Feedback:
Voor het gebruik van Cashr een aanmeldcode kunnen instellen terwijl de gebruiker geen login voor de backoffice heeft.

Status update:
26 juni live gegaan.

Laatste update: 19 juli 2019.
Nu overstappen naar de actuele versie? Bel 0346 – 25 80 86