Hoe ga ik om met openstaande memoriaal posten?

Het saldo op de grootboekrekening openstaande posten memoriaal 1014 ontstaat doordat bij een memoriaal boeking gekozen is voor een grootboekrekening met een eigen dagboek. Op het moment dat de betreffende memoriaal boeking nog niet is gekoppeld aan het desbetreffende dagboek ontstaat er een saldo op 1014.

Zodra de openstaande memoriaalboekingen zijn gekoppeld aan de bijbehorende transactieregel(s) in de bank, kas, rekening-Courant, privé, verrekening dan loopt de tussenrekening 1014 op 0. Uiteraard kan het ook zijn dat de openstaande memoriaalboeking een dubbele boeking betreft die overbodig is en daarom verwijdert kan worden. Nadat de boeking is verwijdert vervalt dan ook de mutatie op de openstaande posten memoriaal grootboekrekening 1014.

ANALYSE
Je kan klikken op de map Financieel > Memoriaal en vervolgens bovenaan in het overzicht filteren op de status Openstaand. Je kan vervolgens de openstaande memoriaalboeking aanklikken en op de rode statusstempel klikken onder de boeking waarop staat Openstaand.

Vervolgens klapt de stempel van de boeking uit waarna te zien is op welk dagboek of welke dagboeken de boeking nog niet gekoppeld is aan een transactieregel. Dit wordt aangegeven met de tekst ‘betaling verwacht op…’. Zodoende kan het zijn dat er één of twee keer vermeld staat dat er nog een betaling verwacht wordt op een bepaald dagboek. Dit betekent dat je de openstaande memoriaalboeking nog moet koppelen aan de bijbehorende transactieregel in het/de betreffende dagboek(en).

Voorbeeld nog te koppelen memoriaalboeking
In dit voorbeeld heb ik een memoriaalboeking geboekt via de map financieel > memoriaal, waarbij ik de grootboekrekening van een ABN-amro bankrekening 1001 heb geselecteerd en de grootboekrekening huishoudopnamen privé 0650 veronderstellend dat ik geld privé opneem.

Na het boeken van de memoriaalboeking klik ik bovenaan op de O van openstaand in de statusstempel. Vervolgens kan ik zien op welk dagboek de boeking nog afgeboekt moet worden.

Vanuit de statusstempel is te zien dat er nog een betaling verwacht wordt voor de ABN-amro rekening. Met andere woorden betekent dit dat de boeking nog gekoppeld moet worden aan een transactieregel onder het dagboek die hoort bij de ABN-amro bankrekening.

Om de memoriaalboeking te koppelen ga je via de map kas en bank > selecteer de ABN-amro bank 000000000 en zoek de nog te boeken bedrag af transactieregel op onder het bankoverzicht. Plaats je cursor/muis op de rode nog te boeken regel in de transactie en klik op koppel geboekte bon/factuur. Vanuit de openstaande posten lijst kan je nu de boeking opzoeken, selecteren en koppelen. Zodra dit is gebeurd zal de status van de memoriaalboeking op geboekt komen te staan en zal de mutatie naar 0 aflopen op de tussenrekening openstaande posten memoriaal 1014.

Voorbeeld dubbele memoriaalboeking
In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een interne bankoverboeking waarvoor twee boekingen zijn gemaakt terwijl er één boeking gemaakt had moeten worden.

Er is een overboeking gemaakt gemaakt bij de bedrag bij transactie op de bankrekening NL85ABNA0000000000:

 

 

En er is een overboeking gemaakt bij de bedrag af transactie op de bankrekening NL70TRIO0123456789:

 

Het probleem hier is dat er twee boekingen zijn gemaakt die ieder afzonderlijk zijn gekoppeld aan een transactieregel in een bankdagboek. Dit terwijl het de bedoeling is om één boeking te maken en deze te koppelen aan de bedrag bij transactie op het dagboek van bankrekening en de bedrag af transactie op het dagboek van bankrekening.

Wanneer je kijkt naar de boekstuknummers van beide boekingen hierboven zie je dat het inderdaad om twee verschillende boekingen gaat.

De oplossing is om één van beide boekingen te verwijderen.

In dit voorbeeld kan je ervoor kiezen om de boeking die gekoppeld is aan de Triodosrekening te ontkoppelen en daarbij te verwijderen. Dit doe je door je muis/cursor op de boeking te plaatsen in de transactie en op het ontkoppel icoon te klikken.

Zet in het vervolgvenster het vinkje aan voor boeking/factuur ook verwijderen en klik je op loskoppelen.

Hierna koppel je de boeking die gemaakt is vanuit de ABN-amro rekening aan de transactieregel op de Triodosbank. Dit doe je door met je muis/cursor op de rode nog te boeken regel te staan in de bedrag af transactieregel op de Triodosbank > klik op koppel geboekte bon/factuur > zoek de bankoverboeking op van de ABN-rekening kijkend naar de datum en het bedrag > selecteer de boeking > klik onderaan op boeken en klik daarna nogmaals op boeken.

Het resultaat is een boeking die gekoppeld is aan de bedrag af transactie onder het dagboek van de Triodosbank en de bedrag bij transactie onder het dagboek van de ABN-amro rekening.

Het boekingsproces van de interne overboeking nu voltooid.