Werken met pakbonnen

Hoe kan ik een pakbon layout instellen?

Klik op de map inkomsten > instellingen inkomsten > overzicht layouts > klik op de regel van de in gebruik genomen ofwel standaard factuurlayout.

Klik in het vervolgvenster bovenaan op het tab Pakbon layout.

Hierna kan je de pakbon layout indelen en inrichten.

 

Hoe krijg ik de statusstempel niet zichtbaar op de pakbon?

Wanneer de factuur die bij de pakbon hoort in de status concept staat dan is de statusstempel op de pakbon layout zichtbaar.

Wanneer je dit niet wil dan zijn er twee opties om de statusstempel niet te tonen.

Optie 1: Zet het layout-element Stempel uit bij het beheer/instellen van de pakbon layout.

Optie 2: Maak de factuur definitief en druk daarna de pakbon af. In dat geval staat statusstempel ook niet op de pakbon.

Hoe kan ik een andere pakbon layout koppelen aan mijn factuurlayout?

Klik op de map inkomsten > instellingen inkomsten > overzicht layouts.

Klik vanuit het overzicht de standaard/in gebruik genomen factuurlayout aan.

Klik in het vervolgvenster aan de rechterkant op Basis instellingen.

Klik op Toon alle velden

Je kan nu bij de regel Pakbon layout de pakbon layout wijzigen.

Hoe maak ik een nieuwe pakbon layout aan?

Klik op de map inkomsten > instellingen inkomsten > overzicht layouts.

Klik rechtsboven aan op het plus icon om een nieuwe layout aan te maken. In het vervolgvenster kan worden gekozen voor pakbon layout.

Vervolg hierna het proces voor het aanmaken van de pakbon layout.

 

Hoe kan ik een pakbon layout tonen?

Open via de map inkomsten > facturen een factuur.

Plaats je cursor/muis rechtsboven in op het icon en klik op toon pakbon.

Hierna wordt de pakbon getoond.

 

Hoe kan ik gegevens op mijn pakbon aanpassen?

Open via de map inkomsten > facturen een factuur.

Plaats je cursor/muis rechtsboven in op het icon en klik op toon pakbon.

De pakbon weergave verschijnt waarop je velden afzonderlijk kan aanklikken met je linker muisknop en vervolgens kan specificeren.

 

Hoe kan ik een pakbon meesturen met een factuur?

Wanneer je vanuit de factuurweergave rechtsboven aan op de knop Verzenden hebt geklikt kom je in het Verzendvenster terecht.

Vervolgens selecteer je email en selecteer je een emailadres.

Hierna kan je onderaan bij Bijlagen het vinkje aanzetten voor Bijbehorende pakbon als pdf.

Wanneer je vervolgens op de knop Verzend klikt onderaan wordt er een mail gestuurd naar de klant met daaronder de factuur en pakbon als aparte bijlagen.