Prive betaalde facturen

Heb je zakelijke uitgaven gedaan, maar die via je privérekening betaald? Deze verwerken we in de map;

Privé en RC > Privé betaalde facturen

Je kunt de bon doorsturen naar de map Inbox. Deze zal geregistreerd worden bij ‘Inkoopfacturen’. Ook kan je handmatig je uitgave registeren via de map Uitgaven. Met het + teken open je een nieuwe boeking en voer je alle gegevens in op de bon.

Ga daarna naar de map;

Privé en RC  > Privé betaalde facturen

Met het + teken bovenin het scherm, gaan we de transactie van de uitgave registeren.

Stel, je hebt een bedrag van 100 euro betaald van je privérekening, en je uitgave bon is ook 100 euro. Kies dan de juiste datum van de betaling. Bij een uitgave zet je een ‘-’ voor het bedrag, bijvoorbeeld ‘-100’. Heb je geld gekregen? Dan voer je  ‘100’ in. Het koppelen van de betaling aan de boeking gaat precies hetzelfde als in de map Kas & Bank. Reeleezee herkent (vaak) de bon die we net in de eerste stappen hebben toegevoegd als een uitgave boeking welke gekoppeld kan worden aan het bedrag wat je zojuist hebt geregistreerd.

Klik nu op ‘Koppelen’.

Herkent Reeleezee de bon niet? Dan kun je die ook opzoeken door op ‘nog te boeken’ te gaan staan met je muis, en via ‘Koppel geboekte bon/factuur’ de juiste uitgave- of inkomsten bon te selecteren.