Handmatig producten aanmaken

Je kunt in de backoffice producten handmatig invoeren in de map ‘Producten > Producten’.

Klik op het icon rechtsboven in. Een nieuwe productkaart opent zich.

Vul de volgende gegevens in onder het tab ‘productgegevens’:
Naam product/dienst
Productcode
Verkoopprijs
BTW
Product en/of dienst
Productgroep
Grootboekrekening

Klik onderaan op ‘Opslaan’.

Wanneer je een horeca onderneming bent, klik je hierna op het tab ‘Cashr’ waarna je de afdrukbestemming specificeert en opslaat.

Je kunt je producten ook importeren middels de product import sheet. Zie hiervoor het volgende artikel: Cashr producten importeren