Release notes februari 2020

Nieuw


Inkomsten
In het overzicht met facturen zijn er 2 nieuwe filters toegevoegd waarmee je kan filteren op gemailde/niet gemailde en geprinte/niet-geprinte facturen.

Bij het verrekenen van facturen in het menu Inkomsten wordt er nu ook gevraagd per wanneer je de facturen wilt verrekenen. Zo kan je dit nog met terugwerkende kracht doen om bijv. je opstaande facturen per eind boekjaar op te schonen.

We hebben een nieuwe instelling in Inkomsten > Instellingen Inkomsten > Algemeen waarmee je aangeeft dat je altijd bij het verzenden of boeken van een factuur de dag van vandaag als factuurdatum wilt hebben. Daarmee kunnen we alle werkwijzes van onze klanten die de oudere NG versie gewend zijn, maar ook die van gebruikers van de nieuwste versie ondersteunen.

Daarnaast is de boekdatum en betaalwijze van een factuur ook in de verzend- en definitief maken dialoog beschikbaar gekomen.

Kas & Bank
In het bank- en kasoverzicht kan je nu filteren op geimporteerde en handmatig toegevoegde regels.

 

Verbeteringen


Algemeen

Als een proef abonnement wordt omgezet naar een betaald abonnement en er zijn nog geen adresgegevens en IBAN ingevoerd krijg je een dialoog waar je deze gegevens kan invoeren. Je kan dan ook gegevens direct ophalen bij de KvK. Een formulier voor een automatische incasso invullen en opsturen is nog steeds nodig.

Dashboard
Vanuit het Dashboard kan je via de widget ‘BTW-aangifte’ een suppletie openen. Nu wordt deze op de volle schermbreedte geopend zodat je deze ook kan versturen.

Inkomsten
• Bij het versturen van een factuur kan je nu een pakbon meesturen en andersom kan je bij een pakbon een factuur meesturen.
• Als je op een factuur een pakbon probeert op te vragen of als bijlage probeert te versturen bij een factuur, en er is geen gekoppelde pakbon layout, wordt hier nu melding van gemaakt.
• In een lijst zoeken naar een boeking, kassabon of factuur en vervolgens doorklikken via het stempel naar de betaling geeft weer het juiste bank- of kasoverzicht weer.
• Bij verkoopboekingen kan je zelf een factuurnummer invullen maar je kan het veld ook leeg laten. Dan zal Reeleezee er automatisch een nummer volgens de volgnummmering aan toewijzen. Hier zat echter een fout in. Als je zo’n laatste verkoopboeking in een incasso opdracht opnam, werd in het betalingskenmerk het factuurnummer vervangen door RLZ-0.
• Op factuurregels wordt nu de eenheid van producten en diensten in enkelvoud getoond als het om een aantal van 1 gaat .

Uitgaven
• In de lijsten waar jaar een maand apart worden getoond worden bij selectie van ‘Alle jaren’ of ‘Alle maanden’ weer de juiste resultaten getoond.
• Ook gekoppelde Reeleezee accountants kunnen nu in een klantenadministratie op een boeking instellen welke velden ze wel of niet kunnen zien.

Inbox
• Het laden van lijsten van gescande inkoop- en verkoopfacturen in de Inbox is sterk verbeterd.

Kas & Bank
• Op bankregels waar sprake is van een betaling van een incasso- of betaalbatch of een stornering, wordt nu het batchkenmerk weer getoond.
• Kas&Bank: het Batchkenmerk in incasso-bestanden wordt nu weer correct gevuld de bedrijfsnaam zodat de incasso-opdrachten niet afgekeurd worden bij de bank.
• Kas&Bank: in het overzicht ‘Incasso-opdracht aanmaken’ kan je nu weer sorteren op specificatie en kan je daarna verder werken in de lijst.
• Gebruikers met beperkte rechten, die betalingen moeten kunnen goedkeuren, hebben nu ook toegang tot de lijst met goed te keuren betalingen.
• Kas&bank: het maken van een nieuwe boeking vanuit het overzicht van een ‘Betaaldienst’ (bijv. Mollierekening) resulteert niet meer in een 2e automatisch aangemaakte transactieregel op dat zelfde overzicht.

Relaties
Het is in de oudere NG versie weer mogelijk om een Vasco token te de-activeren.

Instellingen
Een aangemaakte webservice user, gebruikt voor een koppeling, kan nu weer verwijderd worden.

Belastingen
• Bij het aanpassen van boekingen vanuit de suppletie aangifte wordt de aangifte weer ververst.
• Als je op de btw-aangifte ‘5d-Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’ een bedrag invoert wordt deze weer standaard afgetrokken van het totaal te betalen bedrag.
• Bij het aanklikken van meerdere aangiftes in verschillende administraties volgt er geen foutmelding ‘Fout, niet gevonden’ meer.
• Op de btw-aangifte zijn de waarschuwingen in rood verbeterd:
– bij een samenwerkingslogin wordt nu gemeld dat de accountant de aangifte verzorgt
– bij ontbrekende instellingen in de portal (bijv. bij klant in portal geen correct BTW-nummer), dat hierdoor de aangifte niet naar portal doorgezet kan worden.

Financieel
• Het overzicht verrekeningen is nu ook zichtbaar in administraties met een abonnement op Slim Boekhouden.
• In de kolommenbalans worden er in de kolom VJP weer de saldi van de VJP boekingen getoond.
• Boeking: het aanpassen van de omschrijving van een boeking resulteert nu weer in een aangepaste omschrijving van het journaal dat zichtbaar is op de grootboekkaart.

Accountant
Alle Reeleezee accountants kunnen in een inhouse administratie instellen dat de aangifte naar de portal verzonden moet worden. Als het btw-nummmer op de klantkaart in portal niet overeenkomt met dat in de inhouse administratie wordt er een melding op de aangifte gegeven.

Cashr
• Cashr only gebruikers kunnen nu ook de instellingen voor het onderhoud van oAuth-koppelingen bereiken. Deze instelling zijn noodzakelijk voor het maken van een koppeling met een Exact Online administratie.
• In de Cashr backoffice is het nu weer mogelijk om de Tussenrekeningen te bewerken en aan te maken als je alleen een cashr abonnement hebt.
• Er wordt nu een duidelijke foutmelding getoond in het geval een gebruiker een tafel met een openstaande order van de tafelplattegrond probeert te verwijderen.
• In de Cashr backoffice is het nu weer mogelijk om de Rubrieken per grootboekrekening te bewerken.
• Alle kassabonnen die op rekening zijn afgerekend worden nu weer meegeteld in Cashr rapporten en het overzicht Dagomzet.