Release notes januari 2020

Nieuw


Inkomsten

Bij een E-mail layout, kan het ‘Onderwerp e-mail’ nu ook ingesteld worden voor de talen Engels, Frans, Duits, Spaans en/of Turks.

Uitgaven
In je gebruikersinstellingen kan je aangeven dat je met dagboeken wilt werken. Je krijgt dan een ander invoerscherm voor het invoeren van in- en verkoopboekingen. Dit invoerscherm is nu uitgebreid met de sectie Betalingsinformatie, onder in de boeking. Hier kan je informatie voor een betaal- of incasso-opdracht toevoegen of bewerken.

 

Verbeteringen


Dashboard

• Voor alle gebruikers zijn de knoppen ‘Nieuwe factuur’ en ‘ Nieuwe scan’ in het dashboard weer beschikbaar.
• In de To do widget op het dashboard wordt bij de BTW-aangifte van het 4e kwartaal van 2019 weer het juiste jaartal getoond.

Inkomsten
• Een afgedrukte Nederlandstalige factuur met status CONCEPT laat in het stempel nu niet meer DRAFT zien.
• In sommige administraties en administratietemplates werden elementen op facturen niet getoond. Oorzaak was een verkeerde taal instelling van de administratie. Dit is nu hersteld.
• Bij verkoopboekingen wordt bij ‘Boekstuknummer’ het boekstuknummer i.p.v. het factuurnummer getoond.
• De titel van de lijst ‘Tekst betaalinstructie’ in Inkomsten > Instellingen is weer terug.
• Bij het activeren van het nieuwe btw-id in de bedrijfsgegevens of via de instellingen-wizard werd dit niet direct getoond op facturen. Na het legen van de cache wel. Dit laatste is nu niet meer nodig.
• Bij het opvragen van de details van stappen van een herinneringsschema in Inkomsten > Instellingen > Herinneringsschema’s worden teksten niet meer door de lijst heen getoond.
• Bij het definitief maken van een factuur, wordt het ingevulde betreft veld weer behouden en niet meer automatisch aangepast naar wat er standaard op de factuur layout was ingesteld.
• Het element ‘Te betalen’ op facturen en offertes is weer aan te passen.

Uitgaven
• Gebruikers die geen recht hebben tot Uitgaven kunnen via de + aan de linkerzijde in de bovenbalk ook geen uitgave boeking meer aanmaken.
• Op dichtgeklapte regels van een boeking wordt nu het correcte toegepaste btw-tarief getoond.

Kas & Bank
• Afschriftregels handmatig toevoegen is niet meer toegestaan in Onderweg en Onderweg+.
• Ook in Onderweg (+) abonnementen kan een koppeling met ABN/AMRO bankrekeningen worden gemaakt.

Relaties
• Bij relaties kan je nu ook bankrekeningen toevoegen van de bank FRANX B.V., Brand New Day (NL) en 2 banken in Duitsland namelijk ING DIBA (DE) en N26 Bank (DE).
• Vanuit het lijstje Openstaande inkomsten en uitgaven in het tabblad Samenvatting kan je nu een factuur ook daadwerkelijk als factuur openen, en niet als boeking.
• Het is weer mogelijk om 2FA als authenticatie voor medewerkers te activeren.

Producten
• Bij bestaande productgroepen worden de ingestelde grootboekrekeningen weer getoond.
• Het abonnement Slim Boekhouden Max bevat nu standaard de Voorraad functionaliteit.

Uren
• In het overzicht ‘Mijn tijd&kosten’ worden nu meer dan 1000 regels getoond.
• Bij het toevoegen van projecten in het menu Uren > Instellingen, worden klantnamen weer correct getoond.
• Ook in de nieuwe abonnementen Onderweg+ en Slim Boekhouden (+) kunnen er tijdschrijvers aangemaakt worden.

Instellingen
• Op de pagina ‘Abonnementsgegevens’ in je administratie wordt nu ook getoond of er korting van toepassing is op je abonnement.
• De instellingen-wizard is nu op tablets en smartphones beter te doorlopen.
• In de instellingen-wizard kan je de IBAN van een al gekoppelde bankrekening niet meer aanpassen.
• Koppelingen met Webservice users in de hoofdadministratie van een Reeleezee accountant geven nu geen foutmeldingen meer bij het opvragen en bewerken van klantgegevens.
• Je kan als gebruiker je eigen gebruikersinstellingen weer wijzigen als je administratie gekoppeld is aan een Reeleezee accountant.

Abonnementen
Het is weer mogelijk om voor actieve abonnementen de instelling ‘Conceptfactuur klaarzetten’ te zetten naar 0 dagen.

Salaris
In het overzicht van Salaris boekingen is het weer duidelijk zichtbaar of er een bijlage aan de boeking is toegevoegd. In de kolom ‘Bijlage’ wordt nu een paperclip icoontje getoond.

Rapporten
Bij het rapport ‘Omzetbronnen’ in de categorie ‘Kassa’ is bij het veld einddatum de tekst ‘Max. 1 maand na ingangsdatum’ toegevoegd.

Accountant
Bij het aanmaken van een administratie door een Reeleezee accountant worden gebruikersnaam en wachtwoord nu met 2 aparte mails verstuurd. Ook wordt voor de nieuwe gebruiker ‘Verplicht wachtwoord wijzigen’ geactiveerd.

Cashr
• In Cashr Trial abonnementen kunnen er weer meer dan 3 grootboekrekeningen worden aangemaakt.
• In een Cashr Proef account kan je nu ook grootboekrekeningen aanmaken.
• In Cashr abonnementen heb je nu toegang tot alle rapporten in de categorie ‘Belastingen’.