Release notes maart 2020

Nieuw

 

Inkomsten
Het is nu mogelijk om in de bodytekst van de E-mail layout, aan de hand van de placeholder <TotalAmount> het totaalbedrag van het factuur weer te geven. Dit kan als alternatief voor de samenvatting gebruikt worden.

Inbox
In de lijst met inkoopfacturen in de Inbox kan je nu 2 extra kolommen activeren: ‘Excl. BTW’ en ‘BTW’.

Relaties
Klanten: bij het archiveren van klanten kunnen nu de documenten worden overgezet naar een andere klant. Deze functie is handig om klanten te ontdubbelen als ze per ongeluk twee keer zijn toegevoegd.

 

Verbeteringen

 

Algemeen
• Als je een proefabonnement hebt kan je dit abonnement nu ook omzetten naar Archive.
• In lijsten is het werken met de filter mogelijkheden van de kolommen verbeterd waardoor je geen verkeerde waardes meer kunt invoeren en andere filters kunt blokkeren.

Inkomsten
• De e-mailinstellingen, om klant@reeleezee.nl als afzendadres in te stellen, zijn verplaatst naar het menu Inkomsten. Daarmee zijn deze instellingen ook beschikbaar gekomen in een Onderweg+ abonnement.
• Het toevoegen van een extra regel op een openstaande of betaalde inkomstenboeking geeft geen foutmelding meer.
• Als je een andere taal dan Nederlands kiest op een factuur, wordt de in die taal ingevoerde voettekst ook weer getoond.
• De mini-dashboards boven het factuuroverzicht werken weer.
• Bij het versturen van meerdere facturen tegelijk worden er geen pakbonnen meer meegestuurd. Bij het versturen van een losse factuur kan deze optie wel aangevinkt worden.
• In de basis instellingen van de Factuurlayout kan je in het veld Bestandsnaam het element <Documenttitel> weer juist toevoegen.
• In het overzicht boekingen van het inkomsten-menu wordt nu weer het correcte boekstuknummer getoond. Deze kolom kan via de instellingen-icoon boven het overzicht geactiveerd worden.

Inbox
• In sommige gevallen was na het uploaden van een PDF document de tekst op de inkoopfactuur niet goed leesbaar. Dit is nu opgelost.
• Op een Mac worden nu de pdf facturen in de inbox weer getoond als je ze opent.

Kas & Bank
• In de kas & bank lijsten wordt nu een voortgangsindicator getoond als het wat langer duurt om iets op te vragen of op te slaan.
• Gearchiveerde bankrekeningen worden niet meer in het menu getoond als de gebruikersinstelling op werken met ‘dagboeken’ staat.
• Vanuit de openstaande postenlijst in de bank (koppel geboekte bon) kan je nu een boeking wijzigen en deze daarna koppelen aan de geselecteerde transactie.
• Bij een zoekopdracht in het bankoverzicht worden nu niet meer de groene ‘best overeenkomende’ openstaande post getoond.

Relaties
Bij gebruikers met een geactiveerde vasco softtoken kunnen nu weer gebruikersnaam en wachtwoord op de contactpersoons- of medewerkerskaart aangepast en opgeslagen worden.

Uren
Het is weer mogelijk om een urenspecificatie af te drukken. Het mailen van urenspecificaties is nog niet mogelijk.

Belastingen
• In het overzicht met de btw-aangiftes is het periode filter aangepast. Je hebt nu alleen nog maar de keuze uit jaren. Dit maakt het wisselen tussen de verschillende jaren sneller.
• Bij gecorrigeerde verkoopfacturen kon het versturen van een ICP Opgaaf incidenteel een foutmelding geven. Dit is verholpen.
• De tekst van de i van de suppletie aangiftes in het overzicht btw-aangiftes wordt weer volledig getoond. Ook de tekst van de i voor 3b op de aangifte is weer leesbaar.

Financieel
Je kan nu de algemene omschrijving van een memoriaalboeking in Financieel > Memoriaal weer aanpassen zonder dat deze wordt overschreven door de omschrijving van de eerste regel.

Cashr
Het opvragen van de lijst kassabonnen in de backoffice is sneller geworden.