Het RLZ kenmerk op inkoop- en verkoopfacturen toevoegen

Je kunt het werken in Reeleezee nog efficiënter maken door het “RLZ-kenmerk” toe te voegen aan je factuurnummer.

Als jij verkoopfacturen met RLZ-kenmerk verstuurt naar je klant, en deze vraagt het RLZ-kenmerk te noemen bij het betalingskenmerk, maak je het jou en Reeleezee makkelijker om jouw facturen af te boeken in de Bank. Deze functie is beschikbaar in alle Reeleezee abonnementen.

Als je een automatische bankkoppeling hebt ingesteld, komt de betaling automatisch binnen op je Standaard Betaalrekening. Hiermee maak je het voor Reeleezee makkelijker om de openstaande factuur te koppelen aan de binnengekomen betaling. Ook deelbetalingen worden dan aan de juiste factuur gekoppeld.

Je kunt het RLZ-kenmerk toevoegen aan je verkoopfacturen in de map;

Inkomsten > Instellingen inkomsten > Algemeen

Zet een vinkje bij ‘Factuurnummer’ en klik rechtsonder aan de pagina op ‘Opslaan’. Het RLZ-kenmerk wordt nu aan je factuurnummer toegevoegd.

Op je factuur ziet het er dan bijvoorbeeld zo uit.

Door het RLZ-kenmerk te gebruiken bij je factuurnummering kun je in Reeleezee ook instellen dat er automatisch afgeletterd wordt. Met andere woorden: het automatisch (!) koppelen van de verkoopfactuur aan de betaling in de bank. Dat scheelt jou weer tijd en dus ook kosten. Zie hiervoor ook de handleiding “Bankafschriftregels automatisch boeken”. Deze optie is mogelijk vanaf Slim Boekhouden +.

Het RLZ-kenmerk kan ook toegevoegd worden aan je inkoopfacturen/-bonnen. Sterker nog: dat doen wij vanaf dag 1 al automatisch voor je. Het kenmerk zie je altijd bovenaan de boeking bon.

Wil je dat kenmerk ook zichtbaar hebben als je afschriftregels worden ingelezen door de automatische bankkoppeling die je hebt ingesteld?
Dat kan alleen als je vanuit Reeleezee Betaalopdrachten naar jouw eigen bank doorzet. De volgende dag worden dan namelijk jouw betalingen gesynchroniseerd, en zul je zien dat daarop de RLZ-kenmerken zijn meegenomen. Gegarandeerd kloppende afletter voorstellen in Slim Boekhouden, en juist gekoppelde transacties als je automatisch afletteren hebt aanstaan vanaf Slim Boekhouden +!

Voor de automatische herkenning en aflettering is het bij de inkoopfacturen het belangrijkste dat datum en bedrag overeenkomen. Reeleezee koppelt jouw uitgaven dan niet automatisch aan de bonnen, maar we komen dan wel altijd met een mooi boekingsvoorstel wat je alleen maar hoeft te accepteren.