Samenwerken met een accountant

De samenwerking met een accountant of boekhouder is voor veel ondernemers belangrijk. Je kunt in Reeleezee op verschillende manieren je accountant toegang geven.

Het verschil zit in twee al dingen:

  • Heeft je accountant een samenwerking met Reeleezee?
  • Zal je accountant zelf handelingen in je administratie verrichten? Is het voldoende dat de accountant de administratie kan inzien?

Accountants die samenwerken met Reeleezee hebben een always on code. In de map ‘Accountant’ kun je deze invoeren. De accountant kan nu zelf ook handelingen verrichten. Deze optie is kosteloos.

Een accountant die geen samenwerking heeft met Reeleezee kan je als medewerker toevoegen

Klik op de map ‘Relaties -> Medewerkers’.

Het toevoegen van een extra medewerker kost € 7,95 per maand. Je kunt zelf bepalen welke rechten je geeft.

In de map “Relaties -> Accountant” kun je ook een accountant toevoegen. In dit geval kan je accountant alleen de administratie inzien. Ook deze optie is kosteloos.