Starten met e Facturen

Sinds 1 januari 2017 is de Rijksoverheid overgestapt op e-factureren. Het kabinet heeft met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen als e-factuur. Een e-factuur is een systematisch opgebouwd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Je kunt op twee manieren e-factureren: via de Digipoort van de Rijksoverheid, via het internet te bereiken. Of gewoon direct vanuit Reeleezee! Een e-factuur kent een bepaalde opbouw waaraan voldaan moet worden. Om een correcte e-factuur in te leveren moet de factuur aan de volgende zaken voldoen.

De Productgegevens
Maak eerst in de map “Producten’ een product of dienst aan die je op de factuurregel plaatst. Het is namelijk belangrijk dat het product of de dienst een productcode, omschrijving en verkoopprijs aan zich gekoppeld heeft.

Klantgegevens
De overheidsinstantie waar je aan levert moet zijn aangemaakt als een klant in de map ‘Relaties’. Bij deze klant moeten ten minste de volgende gegevens zijn ingevoerd:

Een vestigingsadres op de tab Contactgegevens.

Een OverheidsIdentificatieNummer (OIN) nummer op de tab ‘Financieel’. Naast het veld waar het OIN nummer ingevoerd kan worden vind je een link naar een website waar je OIN nummers op kunt zoeken.

Jouw gegevens
Je eigen gegevens worden ook opgenomen in de e-factuur. Je bedrijfsnaam en KvK-nummer moeten daarom zijn ingevoerd in de map

Instellingen > Mijn Abonnement > Bedrijfsgegevens

Ook moet er een (geldige) IBAN zijn ingevoerd in de map Kas & Bank:

Verzenden van een e-factuur
Als je een nieuwe factuur maakt en daarop een klant en product(en) of dienst(en) selecteert die ten minste de hierboven genoemde gegevens hebben, krijg je na de klik op ‘Verzenden’ een extra optie e-Factureren in de dialoog:

De e-factuur zal dan via Digipoort bij de juiste overheidsinstantie worden afgeleverd.