Starten met eindejaarsverwerking

In Reeleezee is een traditionele jaarafsluiting niet nodig. Voor je balansrekeningen is je balans op 31 december van het oude boekjaar automatisch de beginbalans voor het nieuwe boekjaar. Je hoeft ook niet alle transacties van het oude boekjaar te boeken en te verwerken voordat je in het nieuwe jaar kunt beginnen met boeken. Je kunt zo vaak als je wilt beginnen met het verwerken van het resultaat.

We leggen je uit hoe je aan het begin van een nieuw jaar je administratie van het afgelopen jaar netjes afrondt.

Bedrijfsspecifieke boekingen
Check of de volgende punten van toepassing zijn:

 • Het boeken van loonjournaalpost(en) voor personeel dat bij je in dienst is.
 • Het boeken van afschrijvingen op vaste activa.
 • Het boeken van btw-privégebruik.
 • Het boeken van de vennootschapsbelasting bij een BV.
 • Opschonen kapitaalrekening.

Controle balans

De balans vind je in de map Financieel > Balans

 1. a) Controleer de banksaldi op de balans.

De eindsaldi van je bankrekeningen staan op de balans en ook in de map Kas & Bank. Klik hiervoor op de bankrekening. Selecteer de maand december van het vorige jaar om het eindsaldo af te lezen. Als de saldi in je balans niet overeenkomen met de daadwerkelijke saldi, kan het zijn dat er afschriftregels ontbreken of dat ze dubbel in je administratie zijn ingevoerd.

 1. b) Controleer het saldo op de btw-rekeningen.

In de map Belastingen moeten alle aangiftes de status Aangegeven of Betaald hebben. Als het goed is zie je slechts op de volgende drie grootboekrekeningen een saldo:

 • te ontvangen btw op aangifte
 • af te dragen btw op aangifte
 • aansluiting OB-aangifte

Als er nog een saldo staat op andere btw-rekeningen staan er nog aangiftes als Concept in de map Belastingen.

 1. c) Controleer of er een saldo staat op Openstaande posten memoriaal.

Openstaande posten memoriaal zijn alle interne overboekingen die nog niet volledig verwerkt zijn. Als er een saldo op Openstaande posten memoriaal staat, zijn er nog openstaande boekingen die via de bonsoorten Bankoverboeking, Opname/storting en RC-overboeking zijn ingevoerd. Deze moet je verwerken of verwijderen als deze boekingen overbodig zijn door bijvoorbeeld dubbele invoer.

In de map Financieel > Memoriaal vind je de lijst met memoriaalposten. Selecteer het afgelopen jaar en filter op de status Openstaand. Als er memoriaalboekingen in dit overzicht staan, moet je deze boeken of verwijderen. Door een boeking te openen zie je in het stempel hoe je deze verder moet verwerken. In het blauw staat op welke rekening de boeking verwerkt en verwacht wordt.

In de afbeelding hierboven zie je dat er een overboeking is geweest tussen Spaarrekening 1  en Spaarrekening 2. Deze boeking is gekoppeld aan het afgeschreven bedrag in het dagboek van de spaarrekening NL50ABNA0001234567, maar nog niet aan het bijgeschreven bedrag in het dagboek van de spaarrekening NL57ABNA0491235567. Je kunt deze boeking verwerken door deze in het maandoverzicht van de spaarrekening te koppelen aan de nog te boeken transactie. Je ziet dan een transactie verschijnen die je kunt koppelen aan de openstaande memoriaalpost via de optie Koppel geboekte bon/factuur. (Zie afbeelding.)

 1. d) Controleer of er een saldo staat op Nog te rubriceren ontvangsten en Nog te rubriceren uitgaven.

In Nog te rubriceren ontvangsten en Nog te rubriceren uitgaven staan alle onverwerkte transacties in bank, kas of in privé- of zakelijke rekening courant. Als hier in het rood Nog te boeken staat, moet je dit nog doen.

Om te zien waar die transacties staan klik je vanuit de map Financieel > Balans verder naar de grootboekkaart van Nog te rubriceren ontvangsten of Nog te rubriceren uitgaven. Nu worden deze nog te rubriceren posten zichtbaar. Ook kun je via de map Financieel > grootboek de betreffende grootboekrekeningen opzoeken en de nog te rubriceren posten bekijken.

Nu zoek je in de dagboeken van Reeleezee de nog te boeken afschriftregels op. Maak een nieuwe boeking bij deze afschriftregels of koppel de bestaande boekingen via de optie Koppel geboekte bon/factuur of verwijder de afschriftregels.

 1. e) Controleer of er een saldo op Tegenrekening balansposten staat.

De beginbalans wordt in Reeleezee eenmalig ingevoerd. Dat gebeurt op de eerste boekdatum van het eerste boekjaar waarin je start met je boekhouding in Reeleezee. Als de beginbalans niet compleet is, maakt Reeleezee deze automatisch compleet door een verschil te boeken op Tegenrekening balansposten. Als er een saldo op deze rekening staat, moet je de beginbalans eerst compleet maken.

 1. f) Controleer of er een saldo staat op Verrekeningen.

Verrekeningen wordt gebruikt om openstaande facturen met creditfacturen te verrekenen. Het saldo van deze rekening hoort nul te zijn. Als er wel een saldo op staat, kan het zijn dat er een (credit)factuur nog niet verwerkt is. Je kunt dit controleren in de map Financieel > Verrekeningen.

Privé-opnamen en privé-stortingen
In een eenmanszaak of een vof zullen gedurende het boekjaar privé-opnamen en privéstortingen zijn geboekt. Deze posten moet je aan het begin van het nieuwe boekjaar met een memoriaalboeking weer op 0 zetten. De tegenboeking is meestal een kapitaalrekening.

Boeking van het resultaat

Op de winst- en verliesrekening staat een overzicht van de kosten en opbrengsten van je bedrijf. Onderaan de winst- en verliesrekening staat het uiteindelijke resultaat. Dit resultaat moet overgeboekt worden naar een balansrekening.

Om deze boeking te kunnen maken zorg je er eerst voor dat je op de rekening Resultaat lopend boekjaar kunt boeken. Dat doe je zo:

Ga naar de map Instellingen > map Financieel > onderhoud grootboekrekeningen.

Zoek de rekening Resultaat lopend boekjaar en open deze door er op te klikken.

Zet bij Toegestane type boekingen een vinkje bij Memoriaal.

Je kunt de rekening nu gebruiken voor een memoriaalboeking. Deze kun je maken in de map Financieel > Memoriaal. Het is gebruikelijk om het resultaat naar een kapitaalrekening te boeken.

Als je de boeking hebt gedaan, vergeet dan niet om het vinkje voor Memoriaal weer weg te halen; zo kun je er niet per ongeluk op boeken.

Sluit de boekingsperiode als volgt:

Klik op de map Financieel

Klik op het tabblad Periodes

Klik vanuit het overzicht op de regel van de gewenste periode

Geef in het volgende venster aan dat je de status van de boekingsperiode wilt veranderen in Sluiten. Klik op Doorgaan. De boekingsperiode is nu gesloten