Hoe kan ik transacties toevoegen, wijzigen of verwijderen in een dagboek?

Je kan op drie manieren transacties/afschriftregels toevoegen onder een dagboek*.

1. Handmatig: Door vanuit het dagboek rechtsboven in op het plus-icon te klikken. Deze optie is beschikbaar in alle dagboeken.

2. Middels een import bestand: Je download een MT940 of CAMT053 bestand vanuit je bankomgeving. Dit bestand kan je vervolgens vanuit je bankdagboek importeren:


Deze optie is beschikbaar voor dagboeken van bankrekeningen en dagboeken van betalingsproviders zoals Mollie.

3. Middels een bankkoppeling: Deze optie is alleen beschikbaar voor dagboeken van bankrekeningen. Meer informatie over de verschillende bankkoppelingen kan je via de pagina’s hieronder bekijken:

Knab bankkoppeling
ING bankkoppeling
Rabobank bankkoppeling
ABN-amro bankkoppeling


Transacties wijzigen

Een transactie kan gewijzigd worden door op de betreffende transactieregel vanuit een dagboek te klikken. Hierna volgt er een venster waarin je wijzigingen kan aanbrengen:

Om de wijziging(en) op te slaan klik je op de knop Opslaan.

Je kan niet meerdere transacties tegelijkertijd wijzigen.

Transacties verwijderen

Om transacties te verwijderen, selecteer je de transactie door het vierkantje helemaal links van de transactieregel aan te vinken:

En vervolgens via het menu-icon te kiezen voor de optie Betalingstransactie verwijderen

Je kunt meerdere transacties vanuit een dagboek tegelijk selecteren en verwijderen.

*Met een dagboek wordt een bijvoorbeeld een bank of kas overzicht bedoeld.