Hoe kan ik verkoopboekingen importeren in Reeleezee?

Verkoopboekingen kunnen geïmporteerd worden in Reeleezee door een standaard Reeleezee Excel bestand in te vullen > deze vervolgens te exporteren naar een XML-bestand > en het XML-bestand vervolgens te importeren vanuit het overzicht facturen.

We bieden voor de export alleen ondersteuning aan gebruikers met een Windows configuratie vanaf Microsoft Office 2010 of hoger. Helaas kunnen we geen ondersteuning bieden voor gebruikers met een MacOS configuratie, vanwege Excel voor MacOS niet de functionaliteit biedt om een Excel sheet te converteren naar een XML-bestand.

Let op!
Voordat je vanuit Excel XML-gegevens exporteert, moet je het tabblad ontwikkelaars op het lint inschakelen. Zie het tabblad Ontwikkelaars weergeven.

Wanneer je XML-toewijzingen maakt en gegevens in Excel exporteert naar XML-bestanden, is er een limiet voor het aantal rijen dat kan worden geëxporteerd. Door te exporteren naar XML vanuit Excel worden maximaal 65.536 rijen opgeslagen. Als je bestand meer dan 65.536 rijen bevat, worden de eerste (aantal rijen mod 65537) rijen geëxporteerd vanuit Excel. Als je werkblad bijvoorbeeld 70.000 rijen bevat, exporteert Excel 70000 mod 65537 = 4464 rijen.

Wij raden daarom het volgende aan:
1) gebruik in plaats daarvan xlsx of
2) sla het bestand op als XML-werkblad 2003 (.xml), waarbij de toewijzingen verloren gaan, of
3) verwijder alle rijen na 65,536 en exporteer opnieuw, waardoor de toewijzingen behouden blijven, maar de gegevens aan het einde van het bestand verloren gaan.

Het tabblad ontwikkelaar wordt niet standaard weergegeven, maar je kunt dit toevoegen aan het lint. Dit doe je als volgt:

1. Ga naar het tabblad bestand en kies Opties > het lint aanpassen.
2. Schakel onder Lint aanpassen en onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in.

Nadat je het tabblad hebt weergegeven, blijft het tabblad ontwikkelaars zichtbaar, tenzij je het selectievakje uitschakelt of een Microsoft Office-programma opnieuw moet installeren.

Excel bestand invoeren
Hiervoor is het van belang om eerst het bestand importsheet verkoopboekingen kolommen te downloaden en in te vullen.

Let op! Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht bij de headers van de kolommen. Meer toelichting over de input van de cellen kan worden teruggelezen in het bestand VeldInformatie.

XML-gegevens exporteren
Wanneer de waarden zijn ingevuld in het Excel-bestand, kun je het bestand exporteren naar een XML-bestand. Dit kan je doen door de volgende stappen te doorlopen.

1. Klik op Ontwikkelaars > Export.
2. Als er een klein dialoogvenster getiteld XML exporteren wordt weergegeven, klikt u op de XML-toewijzing die u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op OK. Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven als er geen XML-tabel is geselecteerd en als de werkmap meer dan een XML-toewijzing bevat.
3. Typ in het grote dialoogvenster XML exporteren in het vak Bestandsnaam een naam voor het XML-gegevensbestand.
4. Klik op Exporteren.
5. Sla het bestand op onder een bestandsnaam en -locatie.

XML-bestand importeren in Reeleezee
Het bestand kun je importeren via de map Inkomsten > Facturen:
1. Klik rechtsboven op het menu-icon en kies voor Importeren.
2. Selecteer het bestand vanuit de opgeslagen bestandslocatie.
3. Klik vervolgens op de knop importeren.