Verwerken ‘Nog te rubriceren’ posten

Ongerubriceerde posten worden verzameld in de grootboekrekeningen:

2000 Nog te rubriceren uitgaven 

2001 Nog te rubriceren ontvangsten

Een saldo op deze rekeningen betekent dat er inkomsten of uitgaven zijn die nog niet zijn verwerkt. Vaak komen hier afschriftregels uit de map ‘Kas & Bank’ terecht die nog niet zijn gekoppeld aan een bon of factuur.

Die saldi gaan we wegwerken!

We nemen in deze handleiding het voorbeeld van de ongerubriceerde uitgaven. Voor ongerubriceerde ontvangsten geldt hetzelfde.

We gaan naar de map;

Financieel > Kolommenbalans

Klik op rekening 2000 om te zien welke bonnen nog niet goed verwerkt zijn. In onderstaande afbeelding staan er twee.

We lopen alle regels een voor een door.

Klik ze open en check door te klikken op de hulpregel die bovenaan de boeking staat.

Daarmee ga je naar de map Kas & Bank, waar de betalingstransactie verschijnt. Hier mag je een bon of factuur die al bestaat, koppelen aan de transactie. Als er nog geen boeking is, kun je die aanmaken door op ‘Nog te boeken’ te klikken en een boeking aan te maken die hoort bij de transactieregel.

Op deze manier kun je alle ongerubriceerde posten wegwerken.