Verwerken ‘Nog te rubriceren’ posten

Ongerubriceerde posten worden verzameld in de grootboekrekeningen:

2000 Nog te rubriceren uitgaven of op

2001 Nog te rubriceren ontvangsten.

Een saldo op deze rekeningen betekent dat er inkomsten of uitgaven zijn die nog niet zijn verwerkt. Vaak komen hier afschrift-regels uit de map Kas & Bank terecht die nog niet zijn gekoppeld aan een bon of factuur.

Die saldi gaan we wegwerken!

We nemen in deze handleiding het voorbeeld van de ongerubriceerde uitgaven. Voor ongerubriceerde ontvangsten geldt hetzelfde.

We gaan naar de map

Financieel > Kolommenbalans

Klik op rekening 2000 om te zien welke bonnen nog niet goed verwerkt zijn. In onderstaande afbeelding staan er twee.

We lopen alle regels een voor een door.

Klik ze open en check door te klikken op de hulpregel die bovenaan de boeking staat. Daarmee ga je naar de map Kas & Bank, waar de betalingstransactie verschijnt. Hier mag je een bon of factuur die al bestaat, koppelen aan de transactie. Als geen boeking is, kun je die aanmaken door op ‘Nog te boeken’ te staan en de juiste bon soort te kiezen.