Wat is het verschil tussen het archiveren en het definitief verwijderen van mijn abonnement?

Je kunt jouw abonnement opzeggen door het te archiveren (de Archive-module te activeren) of door het definitief op te zeggen. Beide opties zijn definitieve opzeggingen: als je hiervoor kiest, kun je jouw abonnement nooit meer activeren. Het is dus ook niet terug te draaien.

Als je jouw abonnement archiveert (Archive-module), zeg je je abonnement op maar kun je nog wel inloggen. Wij bewaren jouw gegevens dan voor je zodat je voldoet aan de wettelijke bewaarplicht en zorgen dat je toegang houdt tot je gegevens. Je kunt alleen niks meer doen in het abonnement. Deze modus kun je activeren voor 3,00 euro per maand.

Als je jouw abonnement definitief opzegt en verwijdert, dan kies je ervoor om al jouw gegevens binnen dertig dagen van onze servers te laten verwijderen. Je vrijwaart Reeleezee dan van jouw bewaarplicht. Je moet dan zelf alle relevante informatie downloaden voor jouw bewaarplicht, zoals auditfiles en verkoop- en inkoopfacturen.

Je kunt jouw abonnement archiveren en definitief verwijderen door in te loggen in de Web Applicatie in de map

Instellingen > Abonnementsgegevens > Mijn abonnement > Wijzig abonnement.

Hier kies je voor de gele knop aan de rechterkant. Doorloop dan het menu.