Werken met offertes

Hoe kan ik een offerte aanmaken?

Klik op de map inkomsten > offertes.

Klik rechtsboven in op het plus icon om een offerte aan te maken.

Vervolgens kan je layout velden van de offerte met je linker muisknop aanklikken en aansluitend specificeren.

Hoe kan ik een offerte definitief maken?

Open een offerte > plaatst je cursor/muis rechtsboven aan op het menu icon . Klik vervolgens op Definitief maken . Hiermee geef je aan dat de offerte is geaccepteerd of is goedgekeurd door de klant.

Hoe kan ik een offerte omzetten naar een concept factuur?

Nadat je een offerte definitief hebt gemaakt maak je een concept factuur aan.

Dit kan je doen door een offerte te openen en vervolgens rechtsboven in via het menu icon te klikken op Maak concept factuur.

Hoe kan ik bij het maken van een offerte de layout wijzigen?

Wanneer je de offerte hebt geopend plaats je je muis/cursor rechtsboven in op het menu icon > klik op Opties.

In het vervolgvenster Opties kan je onderaan een andere offertelayout selecteren.

 

Hoe kan ik een bestaande offertelayout aanpassen?

Klik op de map inkomsten > instellingen inkomsten > overzicht layouts.

Klik op de regel van de offertelayout die in gebruik is genomen.

Nadat de offertelayout is geopend kan je wijzigingen aanbrengen onder de layout.

Hoe kan ik een nieuwe offertelayout aanmaken?

Klik op de map inkomsten > instellingen inkomsten > overzicht layouts.

Klik rechtsboven in op het plus icon om een nieuwe layout op te roepen.

Kies vervolgens bij Type layout voor Offerte.

Hierna kan je een offerte aanmaken op basis van een voorgedefinieerde layout (welke je later kan aanpassen naar wens) of een bestaande offertelayout die je al eerder hebt aangemaakt.