Werken met Vreemde valuta

Vanaf het Onderweg + abonnement kun je werken met vreemde valuta: in Onderweg + kun je in vreemde valuta factureren, vanaf Slim Boekhouden kun je ook inkopen in vreemde valuta registeren

In dit artikel zal stap voor stap worden besproken hoe je met vreemde valuta kan werken in Reeleezee.

Een vreemde valuta rekening aanmaken
Via de map kas en bank > instellingen kas en bank > klik rechtsboven aan op het plus icoon om een nieuwe bankrekening aan te maken. Voer vervolgens de verschillende velden in. Wanneer je een openingsdatum hebt ingevoerd zal de initiële dagkoers automatisch worden opgepakt naar de dagkoers van de ECB op deze datum. Reeleezee heeft namelijk een koppeling met de ECB voor het inladen van de dagkoersen. Het resultaat onder de bankkaart kan er nu als volgt uitzien:

Nadat je de bankkaart gegevens hebt ingevuld en onderaan op de knop opslaan hebt geklikt is de bankkaart te benaderen via de map kas en bank.

Wanneer je de bankrekening hebt aangeklikt tref je een lege bankrekening:

Je kan nu via het lijst icoon rechtsboven in klikken op bankbestand importeren:

Hierna kan je het bankbestand van de vreemde valuta rekening selecteren en uploaden. Het bankbestand moet een MT940 of CAMT053 zijn om succesvol uitgelezen te kunnen worden door Reeleezee. Als je in dit geval bent gestart met de rekening in Reeleezee vanaf 1-1-2020 dan download je alle transacties vanaf 1-1-2020 tot en met heden in een bankbestand waarna je het bankbestand kan importeren vanuit je bankdagboek.

Vreemde valuta transactiesverwerken
Nu de vreemde valuta transacties zijn ingeladen kunnen ze worden verwerkt.
Er zal nu verder worden ingegaan op het verwerken van één vreemde valuta transactie. In dit voorbeeld een bedrag bij transactie van 50 dollar welke betrekking heeft op omzet.

Je plaatst ten eerste je muis/cursor op de rode nog te boeken regel in de transactie en klikt op inkomsten boeking.

Vervolgens krijg je een boeking voor je waaronder de koers automatisch is opgenomen naar de dagkoers van de ECB op 1-1-2020:

 

Wanneer je de velden invoert en onderaan de boekingsbon op boek klikt dan is het resultaat dat je vreemde valuta boeking gekoppeld is aan de transactie en journaal technisch correct verwerkt is. De dagkoers van de ECB is in dit geval zowel van toepassing bij de banktransactie van 1-1-2020 als onder de boeking van 1-1-2020 waardoor er geen koersverschillen zullen ontstaan.

Maar wat als de koers die mijn bank hanteert afwijkt van de koers van de ECB? 

In dat geval is het van belang om zowel de koers van de betalingstransactie aan te passen als de koers onder de boekingsbon.

Stel de koers is in dit voorbeeld niet 1 euro = 1,1234 USD (volgens de ECB) maar 1 euro = 1,141 USD (volgens de bank).

Dan kan je eerst de dagkoers aanpassen van de transactie van 1-1-2020 op de bankrekening van de vreemde valuta. Dit doe je door vanuit je bankoverzicht rechtsboven aan via het lijst icoon te klikken op overzicht onder dagkoers.

Je ziet nu de dagkoers van de ECB staan van 1-1-2020 die je wil aanpassen naar de koers van de bank.

De koers kan je aanpassen door op de regel van de koers te klikken met je linker muisknop. Hierna kan je de koers aanpassen naar de koers van de bank 1 euro =1,141 dollar en daarna op opslaan klikken.

Nu de koers van de bankregel is aangepast kan je opnieuw een inkomstenboeking oproepen bij de bankregel. Onder de boekingsbon pas je de dagkoers van de ECB aan naar de koers van de bank 1 euro =1,141 dollar. Hierna kan je onderaan de boeking op boek klikken. Ook in dit geval is de koers van de transactieregel gelijk aan de koers van de boekingsbon die gekoppeld is aan de betreffende transactieregel.

Maar wat doe ik als de datum van de boeking afwijkt van de transactie datum?

In dat geval is er sprake van een afwijkende koers van de boeking ten aanzien van de transactie. Dit omdat de transactie op basis van een bepaalde datum een koers heeft en omdat de boeking op basis van een andere datum een bepaalde koers heeft. In dat geval ontstaat er een terecht koersverschil tussen de transactie/bankregel en de boeking zelf wat het systeem automatisch afboekt als koersverschil.