Zijn er kosten verbonden aan het maken van een Bankkoppeling?

Zijn er kosten verbonden aan het maken van een bankkoppeling?

Nee, dit is een kosteloze koppeling. Het is wel mogelijk dat je bank hier kosten voor in rekening brengt.