Log in op je account en ga naar de map Instellingen > Abonnementsgegevens > Mijn abonnement. Klik op ‘Wijzig abonnement’ – rechts onderaan zie je dan de knop ‘beëindigen module(s)/abonnement. Klik hierop en beëindig de modules die van toepassing zijn. Let op! Het verwijderen van module(s) is definitief en kan niet meer worden teruggedraaid. Als je alle beschikbare modules definitief beëindigt, moet je binnen een maand al jouw gegevens hebben geëxporteerd uit je administratie. Daarna worden je gegevens permanent verwijderd.
Wil je dat Reeleezee alles voor je bewaart? Voor € 2,95/maand kun je de Achive-functie activeren.