Als je via Reeleezee een factuur, offerte of herinnering per email verstuurt, komt de email soms niet aan bij je klant. De email komt in de spam terecht of komt helemaal niet aan bij je klant.

Reeleezee stuurt namelijk een email namens jou. De emailserver van je klant controleert vaak of jouw emailserver daar toestemming voor heeft gegeven. Als je dat niet hebt ingesteld, wordt de email gezien als spam.

Je kunt in laten stellen dat jouw emailserver toestemming geeft aan Reeleezee om email namens jou te versturen. Dit heet het instellen van een SPF-record (Sender Policy Framework). Alle email die Reeleezee namens jou verstuurt komt dan goed aan.

Het instellen van een SPF-record kun je het beste laten doen door je mailprovider of de partij die je domeinnaam beheert. Vraag aan je mailprovider of ze het onderstaande SPF-record willen toevoegen.
“include:portal.reeleezee.com”