Nee, het downgraden naar Free is niet meer mogelijk. Je kan alleen nog downgraden van een betaalde module naar een van de Stand-by modules.