De samenwerking met een accountant of boekhouder is voor veel ondernemers belangrijk. U kunt in Reeleezee op verschillende manieren uw accountant toegang geven.

Het verschil zit in twee dingen:

  • heeft uw accountant een samenwerking met Reeleezee
  • zal uw accountant zelf handelingen in uw administratie verrichten of is het voldoende dat uw accountant de administratie kan inzien.

Accountants die samenwerken met Reeleezee hebben een always on code. In de map “Accountant” kunt u deze invoeren. Uw accountant kan nu zelf ook handelingen verrichten. Deze optie is kosteloos.

Een accountant die geen samenwerking heeft met Reeleezee kunt u als medewerker toevoegen in de map “Relaties -> Medewerkers”. Het toevoegen van een extra medewerker kost € 4,95 per maand. U kunt zelf bepalen welke rechten u geeft.

In de map “Relaties -> Accountant” kunt u ook een accountant toevoegen. In dit geval kan uw accountant alleen de administratie inzien. Ook deze optie is kosteloos.