Als je bank een bedrag aan rente boekt op je rekening, kan er verschil zijn tussen de rente-/valutadatum en de boekdatum. De rentedatum kan bijvoorbeeld in december vallen en de boekdatum in januari.

Bij het importeren van je bankmutaties kan het voorkomen dat de rente met een datum in december is binnengekomen, maar in je bankoverzicht in januari staat. Hierdoor kan het eindsaldo van je bankrekening verschillen met het saldo wat er in je administratie staat.

Op de boekdatum wordt een bedrag bij- of afgeschreven van het banksaldo. De valutadatum wordt ook wel rentedatum genoemd. Dat is de datum die de bank aanhoudt voor de aanvang van de renteberekening. Meestal zijn de boekdatum en valutadatum gelijk aan elkaar.

De bankmutaties in je administratie worden ingelezen op basis van de boekdatum die de bank daaraan meegeeft.

Als er een mutatie is ingelezen in januari en deze staat in je bankrekening in de maand december, zou je de datum van de mutatie kunnen aanpassen zodat deze in december staat. Doe dit altijd in overleg met je boekhouder of accountant.