News

Release notes juli 2019

Nieuw 

Uitgaven 

Op een boeking zijn velden beschikbaar onder ‘Toon alle velden’, zoals de dimensies project, afdeling en werkkostenregeling. 

Deze velden kunnen nu naar wens standaard zichtbaar worden gemaakt. Klik hiervoor op ‘Toon velden instellen’. 

Je krijgt dan de mogelijkheid de gewenste velden te activeren en ook op te slaan voor een volgende keer.

Instellingen

Webservice-koppelingen

Je kunt nu login gegevens aanmaken voor webservice-koppelingen onder Instellingen > Algemene instellingen. Hiermee kun je een koppeling maken met een ander softwarepakket.

Rapporten

Geregistreerde uren kun je opvragen in een draaitabel in Excel. Dit rapport is op te vragen in Rapporten > Medewerkers > Rapport draaitabel geregistreerde uren.

Cashr

In de overzichten Kassabonnen, Orders en Dagomzet is de kolom vestiging beschikbaar gekomen. Deze kolom wordt standaard niet getoond, maar kan via de instellingen boven de lijst geactiveerd worden.

Verbeteringen

Dashboard

Het dashboard voor MKB is verbeterd. De uitbreidingen die voor ZZP beschikbaar waren gemaakt, het  To Do lijstje en het overzicht van BTW-aangiftes, zijn nu ook op het Dashboard voor MKB zichtbaar.

Inkomsten

 • Als je voor een klant een andere taal hebt ingesteld, werd op de factuur de BTW niet vertaald naar die gespecificeerde taal. Dit is nu opgelost.
 • Op basis van de feedback van veel gebruikers is in de lijst met facturen en boekingen het periodefilter vervangen door een jaarfilter met daarnaast een apart maandfilter. Hierdoor is de gewenste periode sneller te kiezen

 • Bij het kopiëren van een betaalde factuur werden de gegevens ‘Totaal bedrag’ en ‘Vervaldatum’ in de tekst van de betaalinstructie niet bijgewerkt aan de hand van de nieuwe factuurgegevens. Dit is nu opgelost.
 • In administraties met een grote hoeveelheid klanten kon het erg lang duren om een klant op een factuur of boeking te selecteren. Hier zijn verbeteringen doorgevoerd. De snelheid van het laden van een lange lijst klanten op een factuur of boeking is aanzienlijk verbeterd.

Inbox

In de instellingen van de Inbox wordt bij de e-mailadressen van de inbox weergegeven wanneer deze toegevoegd is. Hier werd de verkeerde datum getoond.

Relaties

Binnen de gebruikersinstelling van de huidig aangemelde gebruiker was het niet meer mogelijk om aan de hand van een link naar ‘Alle instellingen’ van de desbetreffende gebruiker te gaan. Deze link is nu weer beschikbaar gesteld.

Financieel

 • Het maken van memoriaalboekingen vanuit het menu financieel is verbeterd: de boeking wordt niet meer automatisch aangevuld als deze niet in balans is, regels kunnen worden verwijderd, de boeking kan op concept blijven bestaan als deze niet in balans is en je kan er met de ENTER doorheen.
 • De kolommenbalans op het scherm heeft nu ook onderaan elke kolom een totaaltelling staan, net zoals in het rapport.

Release notes juni 2019

Nieuw

Kas & Bank

Aan de bankenlijst zijn de Bank: Standard Chartered Bank Malaysia Berhad in Maleisië en de Record Bank in België toegevoegd.

Uren

Je kunt nu bij het registreren van uren in Mijn tijd & Kosten aangeven dat je een aantal extra velden (medewerkers, afdeling en tarief) standaard wilt zien. Klik hiervoor op ‘Toon velden instellen’

 

Instellingen

Je krijgt geen notificaties meer als een leverancier is herkend als AutoCollect leverancier. De notificaties, te vinden rechtsboven in de oranje balk, gaan alleen over voor jou relevante onderwerpen.

Verbeteringen

Algemeen
De support afdeling is te bereiken via het mailadres support@reeleezee.nl. In de applicatie is nu het oude mailadres niet meer zichtbaar.

Inkomsten
Bij het versturen van een factuur kan je een UBL bijlage bijsluiten. Ook kan de factuur als e-factuur naar de overheid gestuurd worden. UBL en e-Facturen werden soms onterecht als niet geldig verklaard omdat er 0-bedragen in voorkwamen bij bijvoorbeeld btw-vrijgesteld, 100% korting of een bedrag van 0,0. Dit is nu opgelost.

Uitgaven
Per medewerker kun je instellen dat na het opslaan van een boeking er automatisch een nieuwe boeking wordt aangemaakt. Bij het gebruik hiervan gaf een automatisch aangemaakte nieuwe boeking echter andere velden. Dit is hersteld.

Inbox
Soms werden totaalbedragen van UBL facturen in de Inbox niet goed verwerkt. Dit is verholpen.

Kas & Bank

 • Bij het bewerken van een boeking van het type ‘Overige boeking’ of ‘Memoriaal’ en het toevoegen van een extra regel werd een foutmelding gegeven. Dit is verholpen. Extra regels toevoegen is nu weer mogelijk.
 • Na het importeren van een bank importbestand worden de resultaten van de bankimport duidelijker weergegeven.

Rapporten

De rapporten Debiteur- en Crediteurkaart in de categorie Klanten en Leveranciers zijn weer op te vragen zonder foutmelding.

Accountant

 • Bij het wisselen tussen administraties kon het voorkomen dat er data verkeerd getoond werd. Dit kan nu niet meer voorkomen.
  In het werkoverzicht voor de accountant werden onterecht maximaal 1000 taken getoond. Hierdoor was in sommige gevallen het overzicht dus incompleet. Dit is opgelost.

Cashr

Van medewerkers die alleen een aanmeldcode voor Cashr hebben kunnen nu ook de rechten en rollen worden ingesteld. De aanmeldcode is verplaatst van het tabblad Kassa naar Toegang en wordt bovenaan het tabblad getoond. Na het invullen van de aanmeldcode wordt het tabblad Rechten beschikbaar.

Release notes mei 2019

Nieuw

Inkomsten

Een factuur waar het totaalbedrag negatief wordt, zal nu automatisch ‘Creditfactuur’ vermelden. Hiermee kan er altijd een creditfactuur aangemaakt worden, zonder een bestaande factuur te crediteren. Mocht er een andere titel gewenst zijn dan kan dat in de lay-out aangepast worden.

Pakbon

Op een pakbon of een factuur kan bij de adresgegevens van de klant ook een telefoonnummer getoond worden. Er kan gekozen worden voor een e-mailadres of een telefoonnummer.

 

Kas & Bank

In een Reeleezee administratie kunnen betalingsopdrachten gemaakt worden en naar de bank worden doorgezet. Hierbij is het nu mogelijk om eerst een goedkeuring te geven op een betaling. Dit wordt gedaan in een nieuwe lijst in Kas & Bank: Betalingen goedkeuren. Zonder goedkeuring kan een betaling niet per betaalopdracht vanuit Reeleezee gedaan worden.

Meer informatie over deze functie vind je hier.

Relatie

Samenwerkings-inlog

In een inhouse administratie kan een Reeleezee accountant voor een klant een samenwerkings-login aanmaken. De licentie ‘Samenwerken’ die aangevinkt moet worden is te vinden op het tabblad ‘Toegang’ van de medewerker.

Voor portal- en accounting medewerkers zijn nu alle licentie instellingen verplaatst van het tabblad ‘Rechten’ naar ‘Toegang’.

BIC

Je kan nu bij relaties (Klanten, Leveranciers, Medewerkers) een bankrekening toevoegen en daarbij een BIC intikken als deze niet bij Reeleezee bekend is. Ook als de bank niet bij Reeleezee bekend is kan je nu alle benodigde gegevens van een buitenlandse bankrekening invoeren om een betaalopdracht aan te maken.

 

Instellingen

Op basis van je KvK nummer heeft Reeleezee de SBI-codes bij de KvK opgehaald. De branche waarin je bedrijf werkzaam is wordt nu vermeld onder Instellingen > Algemene gegevens > Bedrijfsgegevens.

Belastingen

Bij een btw-aangifte kunnen nu ook de journaalposten worden opgevraagd via ‘Toon boeking’.

Financieel

Bij memoriaalboekingen kunnen nu ook de journaalposten worden opgevraagd via ‘Toon boeking’.

 

Verbeteringen

Algemeen

Bij het automatisch aanmaken van nieuwe gebruikersnamen bij nieuwe Reeleezee administraties werden er underscores en bepaalde ongewenste speciale tekens gebruikt. Dit is aangepast.


Inkomsten

De tekst van het element ‘Te betalen’ wordt nu correct op de PDF van een factuur getoond. Daarnaast kan de tekst naar wens aangepast worden in de lay-out.

Uitgaven

Als de hoofdrubrieken (bijv. Autokosten) niet vertaald zijn zal standaard de Nederlandse omschrijving getoond worden aan alle gebruikers die Engels als taal hebben ingesteld.

Kas&Bank

 • Bij de keuze ‘Alle’ in het periodefilter in de bank wordt dit ook toegepast in de lijst openstaande boekingen.

Het automatisch afboeken van openstaande verkoopfacturen met een RLZ-factuurnummer werkte niet als het factuurnummer uit meer dan 8 (maximaal 10) cijfers bestond. Dit werkt nu wel weer.

 

Instellingen

Mijn bedrijfsgegevens zijn verplaatst van het menu ‘Algemene instellingen’ naar ‘Mijn abonnement’

De omschrijving bij de instelling ‘Bankafschriftregels automatisch afboeken’ is verbeterd. Er wordt nu vermeld dat het automatisch afboeken ook werkt als een factuurnummer zonder RLZ kenmerk gecombineerd met betaald bedrag en IBAN overeenkomt.

Abonnementen

Bij toepassing van dimensies (Afdeling, Project) op een abonnementsregel, werd na het afsluiten van de regel de selectie niet opgeslagen. Dit is nu opgelost.

Financieel

Bij het bewerken van memoriaalboekingen in Financieel wordt weer het brede document getoond en niet de smalle versie van de boeking.

Grootboekkaart: Bij het aanpassen van een (regel)omschrijving op een inkoopboeking wordt nu de omschrijving op de grootboekkaart van de kostenrekening ook aangepast.

Cashr

Gearchiveerde kassabonnen werden in sommige gevallen getoond bij Nog af te rekenen op de kasopmaak. Dat is nu verholpen. De gearchiveerde bonnen zijn alleen nog  zichtbaar in de backoffice via Cashr > Orders > Gearchiveerd.

Vaste activa

Bij het wijzigen van het aantal grootboekperiodes per jaar worden de journaalposten van de afschrijvingen niet meer verwijderd.

Release notes april 2019

Nieuw

Inkomsten

Op een factuur- of inkomstenboeking wordt bij een klant niet alleen het debiteurennummer getoond maar ook de klantcode. Hier kan nu ook op worden gezocht.

Kas & Bank

In het menu ‘Betaalopdracht aanmaken’ worden nu ook creditverkoopfacturen getoond. De betaling hiervan kan in een betaalbatch naar de bank opgenomen worden.
De creditfacturen kunnen met behulp van een filter zichtbaar worden gemaakt.

Relaties

 • Bij het toevoegen van nieuwe klanten en leveranciers vanuit het menu Relaties maar ook vanuit een boeking of factuur, wordt er nu automatisch een debiteuren- of crediteurennummer toegekend.
 • Op de klant- en leverancierskaart is het tabblad ‘Historie’ beschikbaar gekomen. Hier worden bij klanten alle verkoopfacturen en inkomstenboekingen en bij leveranciers inkoopfacturen getoond. Daarnaast worden er openstaande posten van de beginbalans getoond.

Verbeteringen:

Factuur

 • Bij het verzenden/afdrukken van een al definitief gemaakt factuur werd de boekdatum aangepast en gelijk gemaakt aan factuurdatum als deze afweek. Dit is verholpen.
 • Vanaf een geopende factuur kan er een creditfactuur worden gemaakt. Op de aangemaakte creditfactuur werd onterecht ‘factuur’ getoond. Na opnieuw openen van de nieuwe creditfactuur werd wel de correcte titel getoond. Dit is nu verbeterd. Na het aanmaken van de creditfactuur wordt direct de juiste titel getoond.
 • Bij een afwijkende volgorde van de kolommen op een factuur werd een extra witregel niet getoond op het scherm. Op de pdf van de factuur werd deze wel getoond. Nu wordt deze op het scherm ook getoond.
 • Op een offerte lay-out kan nu weer de factuurlay-out worden ingesteld. Hiermee wordt de lay-out van de factuur bepaald als van een offerte direct een factuur wordt aangemaakt.
 • Bij het versturen van betalingsherinneringen werden de e-mailadressen van de ontvanger niet in de stempel weergegeven. Nu worden we wel weer getoond.

Instellingen
Op de pagina ‘Instellingen boekhouding’ zijn twee verouderde en inactieve instellingen weggehaald: beginbalans en cheques.

Financieel

Op de openingsbalans werden er verkeerde bedragen als totalen onder de kolommen debet en credit getoond. Deze bedragen worden nu weer goed getoond.

Kas & Bank

Het maken van een nieuwe boeking vanuit de Kas gaf weleens de foutmelding ‘Betalingswijze {2} van de betaalrekening {1} bestaat niet in deze administratie’. Deze foutmelding kon verholpen worden door bij de betaalinformatie voor de betaalwijze Contant te kiezen. Dit is nu niet meer nodig.

Release notes maart 2019

Nieuw

Kas & Bank

In de kas is het mogelijk om een Excel-importsheet te importeren. In de importdialoog is het mogelijk hiervoor een leeg importbestand te downloaden.  

Verbeteringen

Gebruikersinstellingen

 • In de dagboeken-stand worden in het menu Dagboeken nu ook de memoriaaldagboeken getoond.
 • De optie om naar de inlogpagina van de oude Reeleezee versie NG te gaan is verwijderd.

Inkomsten

 • Zolang er nog geen klant gekozen is op een factuur, wordt de vervaldatum/uiterste betaaldatum bepaald door de ingestelde algemene betaaltermijn van de administratie.
 • Facturen met een Reeleezee Business lay-out, aangemaakt in de oude NG versie van Reeleezee, werden niet correct weergeven. De inhoud van de ene kolom liep door naar de volgende kolom.
  De afdruk was wel correct. De interface is aangepast en nu worden de facturen weer goed getoond.
 • Een achtergrond van een factuur werd bij meerdere pagina’s op de pdf-factuur niet correct getoond. Omdat in de interface geen duidelijke paginascheiding wordt toegepast werd de achtergrond niet vastgezet op de eerste pagina maar zakte mee naar beneden. Dit laatste is verholpen. De achtergrond wordt nu op een vaste positie getoond, maar alleen bovenin, op de eerste pagina. We hebben nog geen oplossing voor het instellen van de pagina-instelling zodat de achtergrond niet meerdere malen getoond wordt.
 • In de opties van een factuur kon het doel van de levering niet op ‘Particulier’ gezet worden, noodzakelijk voor de MOSS-aangifte. Dit is hersteld.
 • Bij het definitief maken of verzenden van verkoopfacturen werd een zelf aangepaste vervaldatum teruggezet naar een standaard waarde. Dit is nu verholpen. Je kunt dus voortaan weer met een gerust hart de vervaldatum aanpassen.

Inbox

 • Je kan nu ook zoeken op de naam van een geüpload bestand.
 • Op pdf-facturen werden onder andere sommige logo’s getoond als zwarte vlekken. Dit is nu verholpen.

Uren

 • Voor tijdschrijvers is het +-icoon boven in de oranje balk niet meer beschikbaar. Met dit +-icoon kunnen nieuwe klanten, facturen e.d. in de administratie worden toegevoegd en dit hoorde niet tot de rechten van een tijdschrijver.
 • Bij het doorzetten van een urenspecificatie naar een factuur werd bij gebruik van RLZ- voor het factuurnummer de vermelding RLZ- niet toegepast. Dit werkt nu wel correct.

Instellingen

Het adres in de bedrijfsgegevens werd niet opgeslagen. Dit werkt weer.

Belastingen

Het was niet mogelijk om in Belastingen > Instellingen belastingen in het tabblad Opgaven/aangiften de instellingen voor de ICP-opgaaf toe te voegen en op te slaan.

Uitgaven

Het toepassen van het btw-tarief ‘Zelf specificeren’ op een boeking werkte niet goed. Bij het selecteren was het niet altijd mogelijk om het btw-bedrag vrij in te voeren. Dit is verholpen.

Kas & Bank

Een serie nieuwe boekingen (batchboeking) maken gaf een foutmelding als er voor een rubriek van het type ‘bankbon’ werd gekozen. Deze boeking is nu weer mogelijk.

Relaties

Bij het aanmaken van een klant werd het lijstje ‘bedrijfsvormen’ verkeerd getoond. Dat is nu opgelost.

Financieel

Namen van grootboekrekeningen werden soms in het Engels getoond. Vanaf nu gebeurt dat niet meer.

Release notes februari 2019

Nieuw

Inkomsten

Bij het maken van een verkoopfactuur kan je naar eigen wens een factuurlay-out toepassen.
Bij de factuurlay-out kan je instellen welke gegevens per factuurregel je wilt zien.
Nu kan je daar op een factuur nog van afwijken. Je kan per factuurregel namelijk kolommen uitzetten.

Je vindt deze instellingen in de details van een factuurregel. Klik hiervoor op het icoon met drie puntjes achter de factuurregel.

Klik op ‘Toon alle velden’ en vink de kolommen uit die je niet op de regel wilt tonen.

Two-factor-authentication:

Het is nu mogelijk om de zogenaamde ‘Two-factor-authentication’ (2FA) als authenticatiemethode aan te zetten voor zowel jezelf als je medewerkers. Hiermee kan je jouw gegevens nog beter beveiligen: met 2FA gebruik je, naast een gebruikersnaam en wachtwoord, een authenticator app om in te loggen. De app genereert een verificatiecode die je ook invoert. Het gebruik hiervan is gratis. Benieuwd hoe het werkt of wil je deze nieuwe functie meteen gebruiken? Voor meer uitleg en instructies kijk hier.

Verbeteringen

Algemeen

 • Als je bij Relaties of Producten op het +-teken drukte en niks invulde, werd een lege klant aangemaakt. Dit gebeurt nu niet meer.
 • Als je een filter toepast op een lijst met facturen of boekingen, wordt nu het totaal van de gefilterde lijst getoond en niet meer het ongefilterde totaal.
 • Je kan weer zoeken op een zoekterm in een lijst en daarna een filter toepassen. Dit levert weer het juiste resultaat op.

Uren

Bij het verwijderen van regels op een urenspecificatie worden de regels niet meer volledig verwijderd. Ze worden nu alleen verwijderd van de urenspecificatie maar blijven wel beschikbaar. De regels met de uren kunnen dan opnieuw op een urenspecificatie gezet worden.