News

Release notes april 2019

Nieuw

Inkomsten

Op een factuur- of inkomstenboeking wordt bij een klant niet alleen het debiteurennummer getoond maar ook de klantcode. Hier kan nu ook op worden gezocht.

Kas & Bank

In het menu ‘Betaalopdracht aanmaken’ worden nu ook creditverkoopfacturen getoond. De betaling hiervan kan in een betaalbatch naar de bank opgenomen worden.
De creditfacturen kunnen met behulp van een filter zichtbaar worden gemaakt.

Relaties

 • Bij het toevoegen van nieuwe klanten en leveranciers vanuit het menu Relaties maar ook vanuit een boeking of factuur, wordt er nu automatisch een debiteuren- of crediteurennummer toegekend.
 • Op de klant- en leverancierskaart is het tabblad ‘Historie’ beschikbaar gekomen. Hier worden bij klanten alle verkoopfacturen en inkomstenboekingen en bij leveranciers inkoopfacturen getoond. Daarnaast worden er openstaande posten van de beginbalans getoond.

Verbeteringen:

Factuur

 • Bij het verzenden/afdrukken van een al definitief gemaakt factuur werd de boekdatum aangepast en gelijk gemaakt aan factuurdatum als deze afweek. Dit is verholpen.
 • Vanaf een geopende factuur kan er een creditfactuur worden gemaakt. Op de aangemaakte creditfactuur werd onterecht ‘factuur’ getoond. Na opnieuw openen van de nieuwe creditfactuur werd wel de correcte titel getoond. Dit is nu verbeterd. Na het aanmaken van de creditfactuur wordt direct de juiste titel getoond.
 • Bij een afwijkende volgorde van de kolommen op een factuur werd een extra witregel niet getoond op het scherm. Op de pdf van de factuur werd deze wel getoond. Nu wordt deze op het scherm ook getoond.
 • Op een offerte lay-out kan nu weer de factuurlay-out worden ingesteld. Hiermee wordt de lay-out van de factuur bepaald als van een offerte direct een factuur wordt aangemaakt.
 • Bij het versturen van betalingsherinneringen werden de e-mailadressen van de ontvanger niet in de stempel weergegeven. Nu worden we wel weer getoond.

Instellingen
Op de pagina ‘Instellingen boekhouding’ zijn twee verouderde en inactieve instellingen weggehaald: beginbalans en cheques.

Financieel

Op de openingsbalans werden er verkeerde bedragen als totalen onder de kolommen debet en credit getoond. Deze bedragen worden nu weer goed getoond.

Kas & Bank

Het maken van een nieuwe boeking vanuit de Kas gaf weleens de foutmelding ‘Betalingswijze {2} van de betaalrekening {1} bestaat niet in deze administratie’. Deze foutmelding kon verholpen worden door bij de betaalinformatie voor de betaalwijze Contant te kiezen. Dit is nu niet meer nodig.

Release notes maart 2019

Nieuw

Kas & Bank

In de kas is het mogelijk om een Excel-importsheet te importeren. In de importdialoog is het mogelijk hiervoor een leeg importbestand te downloaden.  

Verbeteringen

Gebruikersinstellingen

 • In de dagboeken-stand worden in het menu Dagboeken nu ook de memoriaaldagboeken getoond.
 • De optie om naar de inlogpagina van de oude Reeleezee versie NG te gaan is verwijderd.

Inkomsten

 • Zolang er nog geen klant gekozen is op een factuur, wordt de vervaldatum/uiterste betaaldatum bepaald door de ingestelde algemene betaaltermijn van de administratie.
 • Facturen met een Reeleezee Business lay-out, aangemaakt in de oude NG versie van Reeleezee, werden niet correct weergeven. De inhoud van de ene kolom liep door naar de volgende kolom.
  De afdruk was wel correct. De interface is aangepast en nu worden de facturen weer goed getoond.
 • Een achtergrond van een factuur werd bij meerdere pagina’s op de pdf-factuur niet correct getoond. Omdat in de interface geen duidelijke paginascheiding wordt toegepast werd de achtergrond niet vastgezet op de eerste pagina maar zakte mee naar beneden. Dit laatste is verholpen. De achtergrond wordt nu op een vaste positie getoond, maar alleen bovenin, op de eerste pagina. We hebben nog geen oplossing voor het instellen van de pagina-instelling zodat de achtergrond niet meerdere malen getoond wordt.
 • In de opties van een factuur kon het doel van de levering niet op ‘Particulier’ gezet worden, noodzakelijk voor de MOSS-aangifte. Dit is hersteld.
 • Bij het definitief maken of verzenden van verkoopfacturen werd een zelf aangepaste vervaldatum teruggezet naar een standaard waarde. Dit is nu verholpen. Je kunt dus voortaan weer met een gerust hart de vervaldatum aanpassen.

Inbox

 • Je kan nu ook zoeken op de naam van een geüpload bestand.
 • Op pdf-facturen werden onder andere sommige logo’s getoond als zwarte vlekken. Dit is nu verholpen.

Uren

 • Voor tijdschrijvers is het +-icoon boven in de oranje balk niet meer beschikbaar. Met dit +-icoon kunnen nieuwe klanten, facturen e.d. in de administratie worden toegevoegd en dit hoorde niet tot de rechten van een tijdschrijver.
 • Bij het doorzetten van een urenspecificatie naar een factuur werd bij gebruik van RLZ- voor het factuurnummer de vermelding RLZ- niet toegepast. Dit werkt nu wel correct.

Instellingen

Het adres in de bedrijfsgegevens werd niet opgeslagen. Dit werkt weer.

Belastingen

Het was niet mogelijk om in Belastingen > Instellingen belastingen in het tabblad Opgaven/aangiften de instellingen voor de ICP-opgaaf toe te voegen en op te slaan.

Uitgaven

Het toepassen van het btw-tarief ‘Zelf specificeren’ op een boeking werkte niet goed. Bij het selecteren was het niet altijd mogelijk om het btw-bedrag vrij in te voeren. Dit is verholpen.

Kas & Bank

Een serie nieuwe boekingen (batchboeking) maken gaf een foutmelding als er voor een rubriek van het type ‘bankbon’ werd gekozen. Deze boeking is nu weer mogelijk.

Relaties

Bij het aanmaken van een klant werd het lijstje ‘bedrijfsvormen’ verkeerd getoond. Dat is nu opgelost.

Financieel

Namen van grootboekrekeningen werden soms in het Engels getoond. Vanaf nu gebeurt dat niet meer.

Release notes februari 2019

Nieuw

Inkomsten

Bij het maken van een verkoopfactuur kan je naar eigen wens een factuurlay-out toepassen.
Bij de factuurlay-out kan je instellen welke gegevens per factuurregel je wilt zien.
Nu kan je daar op een factuur nog van afwijken. Je kan per factuurregel namelijk kolommen uitzetten.

Je vindt deze instellingen in de details van een factuurregel. Klik hiervoor op het icoon met drie puntjes achter de factuurregel.

Klik op ‘Toon alle velden’ en vink de kolommen uit die je niet op de regel wilt tonen.

Two-factor-authentication:

Het is nu mogelijk om de zogenaamde ‘Two-factor-authentication’ (2FA) als authenticatiemethode aan te zetten voor zowel jezelf als je medewerkers. Hiermee kan je jouw gegevens nog beter beveiligen: met 2FA gebruik je, naast een gebruikersnaam en wachtwoord, een authenticator app om in te loggen. De app genereert een verificatiecode die je ook invoert. Het gebruik hiervan is gratis. Benieuwd hoe het werkt of wil je deze nieuwe functie meteen gebruiken? Voor meer uitleg en instructies kijk hier.

Verbeteringen

Algemeen

 • Als je bij Relaties of Producten op het +-teken drukte en niks invulde, werd een lege klant aangemaakt. Dit gebeurt nu niet meer.
 • Als je een filter toepast op een lijst met facturen of boekingen, wordt nu het totaal van de gefilterde lijst getoond en niet meer het ongefilterde totaal.
 • Je kan weer zoeken op een zoekterm in een lijst en daarna een filter toepassen. Dit levert weer het juiste resultaat op.

Uren

Bij het verwijderen van regels op een urenspecificatie worden de regels niet meer volledig verwijderd. Ze worden nu alleen verwijderd van de urenspecificatie maar blijven wel beschikbaar. De regels met de uren kunnen dan opnieuw op een urenspecificatie gezet worden.