Loket.nl

Over Loket.nl:

Loket.nl is een overzichtelijke en praktische applicatie voor online salaris en personeel, die vele accountants- en administratiekantoren in Nederland gebruiken. Loket.nl ontwikkelt producten en diensten die kosten besparen, tijdwinst opleveren en aantrekkelijk werkgeverschap bevorderen. Producten en diensten die gericht zijn op de factor mens en werk, die accountants, werkgevers en werknemers verbinden. Onze online applicatie voor personeel- en salarisadministratie is het kloppend hart van Loket.nl. Daardoor ontvangen maandelijks ruim 725.000 werknemers hun loonstrook.

Over de koppeling

De loonjournaalposten uit Loket.nl worden automatisch geïmporteerd in Reeleezee.