Terug naar overzicht

Koppeling met Fiscaal Gemak

Wat doet de koppeling

De portaalkoppeling biedt de mogelijkheid om de aangifte aan te bieden bij een klantportaal waarbij de klant kan goedkeuren. Vervolgens kan de aangifte na goedkeuring geautomatiseerd worden verzonden.

Hoe koppel je

via Reeleezee Accountancy Portal.

Functionaliteiten:

Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting.

DATALINK (Bron-Portal + Portal-Bron):
Reeleezee PortalConnector.
ACCORDERINGSBERICHTEN (Portal-Bron):
Nee.
RESPONSE BERICHTEN (Portal-Bron):
Ja, Digipoort/BIV.
EXTRA MODULES VEREIST:
Nee.
Terug naar overzicht
Details Softwareleverancier Ga naar website Koppeling ontwikkelaar(s) Ga naar website Categorie Aangiftesoftware