Terug naar overzicht

Koppeling met ING Bank

Wat doet de koppeling

Alle banktransacties van je zakelijke rekeningen worden automatisch verstuurd naar je boekhoudpakket, en door onze koppeling met ING Bank de eerstvolgende werkdag in de ochtend ingelezen, zodat je dan een compleet en up-to-date overzicht hebt. De automatische bankkoppeling bespaart tijd en verkleint de kans op fouten.

Hoe koppel je

Handleiding op de website van Reeleezee

Terug naar overzicht
Details Softwareleverancier Ga naar website Koppeling ontwikkelaar(s) Ga naar website Categorie Bank