Terug naar overzicht

Koppeling met Loket.nl

Wat doet de koppeling

Deze koppeling heeft drie functionaliteiten. Ten eerste worden de loonjournaalposten uit Loket.nl automatisch geïmporteerd in Reeleezee. Ten tweede, als je samenwerkt met een accountant via onze Accountancy Portal worden de loonjournaalposten daar ook direct beschikbaar. Daarnaast worden in het portaal vanuit Loket.nl aangiften loonheffingen geïmporteerd. Nadat de aangifte bij de Belastingdienst is afgeleverd, worden de retourberichten van de Belastingdienst teruggestuurd naar Loket.nl. En als laatste de Single Sign-On functie waardoor je maar een keer in hoeft te loggen als je gebruik maakt van Loket.nl in combinatie met Reeleezee Accountancy Portal.

Hoe koppel je

Via www.loket.nl of via je administratie- of accountantskantoor.

Functionaliteiten:

Loonheffing.

DATALINK (Bron-Portal + Portal-Bron):
Rechtstreeks via webservice.
ACCORDERINGSBERICHTEN (Portal-Bron):
Ja.
RESPONSE BERICHTEN (Portal-Bron):
Ja, Digipoort/BIV.
EXTRA MODULES VEREIST:
Nee.
Terug naar overzicht
Details Softwareleverancier Ga naar website Koppeling ontwikkelaar(s) Ga naar website Categorie Salarisadministratie