Nieuwe functionaliteiten Reeleezee versie 88

Geplaatst op Geplaatst in Blog, Release notes

Door de enorme toename van het aantal klanten dat gebruik maakt van Scan & Boek, ontstond er soms een wachtrij-effect in de verwerking van documenten op onze systemen in de datacentra.

Onze doelstelling is om gescande documenten binnen 2 minuten te verwerken en van een boekingsvoorstel te voorzien. De laatste weken is deze doelstelling niet altijd gehaald. Klanten die hun werkwijze hebben ingesteld op het snel beschikbaar zijn van boekingen van gescande documenten ervaren dit als een sterk verminderde service. Er is daarom veel prioriteit gegeven aan het uitbreiden en verbeteren van de processen die de verwerking voor hun rekening nemen. Hierdoor is er nu veel meer capaciteit en veel minder kans op een wachtrij. Wij hopen dat u met versie 88 de verwerkingssnelheid weer ervaart zoals u gewend was.

Deze en andere aanpassingen vindt u in de Release Notes van versie 88.