Suppletieaangifte omzetbelasting nu direct vanuit Reeleezee

Met Reeeleezee kunt u sinds juni 2017 uw suppletie aangiften met correcties op de omzetbelasting direct vanuit uw administratie naar de belastingdienst sturen!

Wat is een btw-suppletie?

Het kan voorkomen dat u in boekingen fouten heeft gemaakt met btw bedragen of dat u nog boekingen moet doen in een tijdvak waarvan de btw-aangifte al is gedaan.
Als de correcties samen minder dan €1000,- betreffen dan mogen de btw-bedragen in de eerstvolgende reguliere btw-aangifte worden opgenomen, ook als dit een aangifte in het volgende jaar is. Maar als de btw-correcties over zo’n tijdvak opgeteld samen meer dan €1000,- bedragen moet er een aparte zogenaamde btw-suppletieaangifte worden gedaan. Meer informatie van de Belastingdienst vindt u hier.

Suppletieaangifte omzetbelasting nu digitaal vanuit Reeleezee

Sinds juni biedt Reeleezee de mogelijkheid om de suppletieaangifte omzetbelasting rechtstreeks te verzenden naar de Belastingdienst. De wijze waarop correcties over al aangegeven periodes worden verwerkt, is daarbij gedeeltelijk gewijzigd (zie hierboven).

Hoe verwerkte Reeleezee btw-correcties eerst?

Reeleezee verwerkte tot voor kort alle btw-correcties automatisch op de eerstvolgende aangifte binnen hetzelfde jaar, ongeacht de €1000 drempel. Als er correcties jaaroverstijgend moesten worden verwerkt maakte Reeleezee automatisch een proforma-jaaraangifte aan, zichtbaar onderin het overzicht met de btw-aangiftes. De bedragen van deze aangiftes konden door middel van een suppletieaangifte op de website van de Belastingdienst worden ingediend.

Hoe verwerkt Reeleezee btw-correcties in de nieuwste versie?

Zoals de Belastingdienst vraagt, maakt Reeleezee nu automatisch een suppletieaangifte aan zodra het totaal van nog aan te geven btw-correcties meer wordt dan € 1000,-.
Deze suppleties worden getoond onderin het overzicht btw-aangiftes en staan vermeld onder ‘Suppletie OB’. Deze suppletieaangiften worden nu óók rechtstreeks vanuit Reeleezee aangegeven, net zoals de reguliere btw-aangiften. Indien de correcties over een tijdvak minder dan € 1000 aan btw bedragen, worden die automatisch verwerkt op de eerstvolgende btw-aangifte, zoals in de eerdere versies het geval was. Dit kan ook een reguliere aangifte in het volgende jaar zijn.

Kunt u nog terug naar de oude werkwijze?

De wijzigingen in de btw-verwerking die Reeleezee in de laatste versie heeft doorgevoerd zijn conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Wij adviseren u om deze nieuwe werkwijze te gaan gebruiken.

Maar wij bieden u ook de mogelijkheid om het nieuwe suppletiesysteem nog even uit te stellen, waarbij uw administraties voorlopig nog op de 'oude’ wijze blijven werken. Dat kan door contact op te nemen met de Reeleezee helpdesk en te vragen of de oude werkwijze voor uw administraties tijdelijk kan worden aangezet.

Let op: uitstel is alleen mogelijk als er nog geen suppleties vanuit een Reeleezee administratie naar de Belastingdienst gestuurd zijn.