Notice and takedown beleid

Reeleezee hanteert een notice & takedown beleid volgens de gedragscode van de ECP, voor de omgang met onrechtmatige content en content die anderszins inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever kan per e-mail een verzoek (notice) indienen onder vermelding van contactgegevens, een URL naar de locatie van de informatie en een omschrijving c.q. motivering waarom de informatie voor verwijdering (takedown) in aanmerking zou moeten komen.